فرهنگ نامه

آ | ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ع | غ | ف | ق | م | ن | و | پ | ک
عبارتsort descending شرح
دروغ /دروغ به امام مسلمین

دروغ به امام مسلمین، پیامبر و خداوند، ظالمانه ترین کاری است که بشر به آن مرتکب می شود. نمونه ی این رفتارهای ظالمانه ماجرای غدیر است، ماجرای جمل و صفین است، ماجرای کربلا است و همین گرفتاری ها و نکبتهایی است که امروز به دلیل رفتارهای خائنانه سران کشورهای اسلامی نسبت به امانت مسلمین کرده اند و دروغها و فریبکاریهایست که در حق ملتهای خود مرتکب شده اند، گرفتار شده اند.

دعا در صحیفۀ سجّادیه

با نگاهی هر چند کوتاه به صفحات نورانی صحیفه می‌توان دریافت که دعا در روزگار نتوانستن‌ها، توانایی و در عصر خفقان فریاد و در سرزمین مردگان، تحرّک و زندگی است. آن‌گاه که نفس‌ها در سینه حبس می‌شوند و هشام‌ها و عبدالملک‌ها، حشمت و جاه می‌یابند و فریب و ریای مروانی آسیاب آدم‌کشی بنی‌امیه را در حرکتی دوباره می‌آورد، دعاها و مناجات صحیفۀ سجادیه نیز خون‌ها را در رگ‌ها می‌جوشاند و اندیشۀ علوی را از محاق بیرون می‌کشد، زید را قیام آوری انتقام‌گر می‌کند تا حمار طاحونۀ اموی در مدار نفس خویش سقوط کند.(یادداشتها بر داشتها صفحه 75)

دعوت و تبلیغ

رد و طرد کاری است آسان، اما قبول و جذب هنرمندی می خواهد.از جمله ی هنرها آن است که با زبان آنان به مقتضای نیازشان سخن گوییم.باز کلام خداست که می فرماید: " وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین لهم .../ و هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا پیامش را برای آنان به روشنی بیان کند.- إبراهیم ٢" و پیامبر او چه زیبا در ادای تکلیف إظهار می دارد که :" و نحن معاشر الأنبیاء نتکلم الناس بقدر عقولهم/ و ما پیامبران با مردم به اندازه ی ظرفیت اندیشه ی آنان سخن می گوییم".(یادداشتها برداشتها صفحه 10)

دوستان جاهل و عالمان متهتک

حسب نقل برخی روایات: "خطر و آسیب دوستان جاهل کمتر از خطر و آسیب دشمن نیست و فریاد از دوستان جاهل ظاهر الصلاحی که همچون عالمان متهتّک کمر ایمان را می شکنند."
روزنوشت ٣/تیر/٩٦

دین

دین در نگاه ما معیار هدایت و عامل معنادهی و هویت بخشی به انسان است، که مجموعۀ دستورات آن زندگی دنیوی و اخروی ما را انتظام می بخشد و التزام به آن علاوه بر آنکه نیازمند اغنای عقلانی است بلکه باید اطمینان قلبی نیز در شخص بوجود آورد.(یادداشتها بر داشتها صفحه 182)

دین-دین گرایی

دین گرایی، امری فطری است.هر کس در عمق و سرشت خویش احساس تقدسی دارد که أو را با ماورای عالم طبیعت مرتبط می کند. حتی اگر شخصی متدین به یکی از شرائع آسمانی نیز نباشد، همین گرایش فطری روح و روان او را در میدان جاذبه ی خویش دارد و بسیار سخت است که بتوان خود را از این مدار مغناطیسی رهانید. اگر از اقرار به وجود چنین گرایشی در وجود خویش و یا اعتقاد به خداوند متعال در عالم خارج لب فرو بندد و خاموش بنشیند باز از اندرون وجود او فریادی بلند است که چرا خاموشی گزیده ای و چرا در طلب آنچه جان و خرد تو به وجود آن گواهی می دهد، بر نمی خیزی؟ (یادداشتها بر داشتهاص٨١)

دین-نیاز بشر

آموزه های أنبیاء مخصوصا تعالیم برگزیده ی آنها پیامبر خاتم صلی الله علیه وآله ، جاودانه و پایدار است و همچون محصولات بشری تاریخ مصرف ندارد. دین نیاز همیشگی بشر است،با آنکه رقیب دارد ولی جایگزین ندارد.آدمی در مقطعی از تاریخ زندگی خود از دین رویگردان شده و می شود ولی هرگز از آن تهی نمی گردد.دین سازی ها و دین واره ها نشان این مدعاست که چگونه بشر علیرغم انحراف ها و بیراهه رفتن ها، باز نام دین و باورهای شبه دین را با خود همراه دارد.ولی بالاتر از آن ثبات و پایداری اعتقاد به خدا و پناه جویی در ذیل دین در طول قرنها و سالهای حیات بشری بر روی این کره ی خاکی است که حتى روزی را، یعنی یک روز را نیز تاریخ به یاد ندارد که بر روی زمین نام خدا نباشد. (یادداشتها بر داشتها ص١٦٨ و ١٦٩)

دین-پذیرش دین

در پذیرش دین نمی توان تحکم کرد و یا آن را با اجبار و اکراه به عقل و دل کسی تزریق نمود. به همین خاطر لازم است برای انتقال مفاهیم پویا و مانای دین و تربیت دینی نسل، ساز و کارهای مناسب فراهم آید. اساسا آموزه‌های دینی چه در حوزۀ اعتقادات و چه در حوزۀ اخلاق و عبادات و احکام، چهره‌ای عقلانی دارد و شخص در پذیرش و التزام به این معارف باید آنها را موجّه و مدلّل بیابد و در روزگار ما با توجه به هجمه پرشتاب شبهه‌ها و پرسشها این کار بسیار سخت و سنگین است.(یادداشتها بر داشتها صفحه 182)