فرهنگ نامه

آ | ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ع | غ | ف | ق | م | ن | و | پ | ک
عبارتsort descending شرح
وهابیت/پیامد تربیتی

نظام تربیتی وهابیت زایشی جز خشونت و عصبیت و تحجر در هیبت و هیأت تکفیر و رجعت به جاهلیت و بدوی گری ندارد؛ "و لا یلدوا الّا فاجراً و کفاراً"

ویژگی انسان

قرآن کریم، ویژگی عمومی انسان را جزع و فزع در ناراحتی‌ها و مشکلات، سرکشی و طغیان در زمان فراخی و رفاه می‌داند مگر کسانی که با نماز و نیایش با مبدأ هستی مرتبط هستند.1 آنها نه در نگرانی و سختی خود را می‌بازند، و نه در رفاه و خوشی خود را گم کرده و سرکشی می‌نمایند. آنها اعتدال در زندگی را رعایت کرده و به تعادل روحی دست یافته‌اند.(یادداشتها بر داشتها صفحه 72)

1-.معارج/19 تا 22

ویژگی جوان

جوان بر بلندای افق امید چون چشمه خورشید می‌تابد و بر سیمای عزت، ذره‌ای پلیدی ذلت را برنمی‌تابد. گام استوار جوان، غرور کوه را در هم می‌کوبد و بر خشم و خروش امواج برمی‌آشوبد.
جوان سینه‌ای بی‌کینه دارد و دلی چون آیینه، جوینده حقایق حیات است و پویندۀ شقایق نجات. سخن حق را با شوق می‌پذیرد و با باطل سرسختانه می ستیزد. آیینه فطرتش پاک است و آبگینۀ خلقتش تابناک.
رشتۀ وابستگی جوان به دنیا باریک‌تر است و به خدا نزدیک‌تر. فطرت پاکش از پلیدی زدوده است و هنوز به دنیا نیالوده. پیوندش با خدا استوار است و پیمانش پایدار. اگر جامعه او را نیالاید، فطرتش جز خدا را نمی ستاید.
خدا در جان جوان حضور دارد و بر باغ دلش بلور می‌بارد. نماز حریم یار است و جوان فارغ از اغیار با او گفت‌و‌گو می‌کند و در محراب عبادت یار برای عبودیت دلدار قامت می بندد. قائمۀ حیات را به اقامۀ مناجات می‌پیوندد.(یادداشتها بر داشتها صفحه 227)