فرهنگ نامه

آ | ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ع | غ | ف | ق | م | ن | و | پ | ک
عبارتsort descending شرح
ثارالله
ثارالله رمز بقاء و پایداری نهضت کربلا در پویۀ زمان است. همچنانکه بقاء و دوام هستی قائم به ذات باریتعالی است، پایداری ارزشهای الهی و اخلاق و رفتار و کردار خدایی نیز نیازمند جریان فرهنگ عاشورایی و دمیدن روح حسینی در میان آحاد بشری است.(عاشورا در آیینۀ تاریخ و ادب صفحه 9)