فرهنگ نامه

آ | ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ع | غ | ف | ق | م | ن | و | پ | ک
عبارتsort descending شرح
قدر ، شب های قدر

شبهای قدر ، شبهای مشعر ما برای زاد و توشه گرفتن برای مقابله با شیاطین و انسی و جنی در طول سال بود و اولین صحنه از رمی جمرات انقلابی مردم کشور ما در روز قدس بود که شیطان بزرگ امریکا و دست یاران آن اسرائیل و انگلیس را با شعار مرگ بر امریکا و انگلیس وإسرائیل رمی و سنگباران کردند.
روزنوشت ،روز قدس رمضان سال ١٤٣٦

قرآن /قرائت و تلاوت

قرائت و تلاوت قرآن و همچنین آموزش آن به اندازه ی استطاعت و قدر میسور توصیه شده است.خداوند متعال قرآن را برای تذکر،تدبر، تفکر و مایه ی بشارت و إنذار و نهایتا کتاب هدایت فرستادی است.برای دستیابی به این مهم آن را آسان قرار داده است تا بندگان از آن متذکر شوند و رآه یابند.قرآن کریم می فرماید:" و لقد یسر نا القرآن للذکر فهل من مدکر-و قطعا قران را برای یادآوری (هشدار و پند)آسان کرده ایم ، پس آیا پند گیر نده ای هست؟"قمر/١٧
همین آیه با همین عبارت سه نوبت دیگر در همین سوره تکرار شده است.-آیات شماره٢٣، ٣٢ و ٤٠. (دولت قرآن ص٥٦)

قران

بهار قرآن، شکوفه ی تلاوت و قرائت را در فضای معنوی رمضان می پراکند اما در قرائتی که تدبر نباشد، قاری را سود نمی دهد.تدبر و اندیشه ای که با عمل قرین نشود، فایده ای نمی بخشد. قرائت را تدبر لازم است و قرآن را ولایت. لازم است با قرائت ولایت در قرآن تدبر و تعقل کنیم و زندگی خود را بر عقلانیت مبتنی بر وحی بسازیم.(یادداشتها برداشتها ص 27)

قران کریم

"قران کریم" محکم ترین و متقن ترین منبع دینی اسلام است. خوشبختانه بی آنکه دست تحریف به آن رسیده باشد، همواره راهنمای عمل مسلمانان در زندگی دنیوی و روشنی بخش حیات اخروی آنان بوده است. این کتاب مقدس مانند رشته ای نورانی و مطهر، جان و دل انسان ها را تطهیر می کند و عرصه های مختلف و متنوع حیات طیبه انسانی را شادابی و طراوت می بخشد.
یقیناً اگر در مفاهیم بلند و عمیق قران کریم تدبر و اندیشه شود و این مفاهیم با عمل همراه و قرین شوند، مدنیتی پیشرو با زیر ساخت های معنوی پدید خواهد آمد. نخستین قدم در تحقق این مهم، طراحی روش آموزشی مطلوب و به سامان در یادگیری مفاهیم قران کریم است.(مقدمه ترجمه ی تفسیر معین)

قیام امام حسین(ع)

قیام امام حسین علیه السلام یک قیام الهی و انسانی است؛ الهی به این معنا که هدف و نهایت آن رساندن و تقرب انسانها به حضرت حق است و انسانی از آن جهت که این قیام در راستای خواسته‌های فطری و درونی انسان است که خداوند در نهاد او به ودیعه گذاشته است. خداگرایی و حق جویی از فطریات انسانی است که با زیبا پسندی و کمال جویی همراه شده است.(عاشورا در آیینۀ تاریخ و ادب صفحه 17)