ادبیات و عرفان

پس از انتظار بعد از ظهور

بسم‌الله الرحمن الرحیم
الحمدالله رب العالمین الصلوة و السلام علی رسول‌الله و آله آل الله و لاسیما بقیةالله فی ارضه و حجةالله علی خلقه
... پس از انتظار
بعد از ظهور...

در انتظار کدام آفتابند؟
ظهور کدام ماه را به انتظار نشسته‌اند؟
کدام ستاره را در آسمان حقیقت جستجو می‌کنند؛
ظهور کدام نور پر فروغ را امیدوارند که تاریکی حیات را روشنایی بخشد؟
... و آن منتظر کیست که این همه منتظر برای آمدنش خانۀ دل را به طهارت چشم و به گلاب سرشک شستشو می‌دهند؟
رواق منظر چشم من آشیانۀ تست
کرم نما و فرود آ که خانه، خانۀ تُست