فرهنگ نامه

آ | ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ع | غ | ف | ق | م | ن | و | پ | ک
عبارتsort descending شرح
شعبان /نیمه ی شعبان-ولادت امام عصر(عج)

نیمه ی شعبان روز نوید امن و ایمان است.صلح در دامن آن تولد می یابد و عدل در آغوش آن بارور می گردد.همه ی بشارتها، امید ها و انتظارها در آن جمع است و در یک کلام، نیمه ی شعبان کانون روشنایی است.(مقاله ی سیمای مهدی در قران)

شعبان/بشارت ظهور

شعبان، بهار جوانه زدن شکوفه های امید بر شاخسار زندگی بشری است.بشریت رنجور از ظلم و ستم،غارت و تجاوز وخسته و درمانده از بی هویتی و سرگشته از سراب وعده های دروغین ،در نیمه ی این ماه عطر امید را از گل نرگس می گیرد.امیدوار می شود که او خواهد آمد و تمام رنج ها و آلام او را به سرانگشت حکمت و تدبیر مرهم خواهد گذاشت و پرچم عدالت را با قدرت تمام به اهتزاز در می آورد و آیت" و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر أن الأرض یرثها عبادی الصالحون" را تجسم عینی می بخشد.(یادداشتها برداشتها ص 23)

شعر

زبان شعر، زبان احساس و عاطفه ی انسانی است که اگر با عقل و اندیشه درآمیزد ماندگارترین اثر را در پهنه ی فرهنگ و ادب خلق می کند. (یادداشتها بر داشتها ص195)

شعر-شاعر مسلمان

شاعر مسلمان وقتی ادراک مومنانه ی خویش را با ظریف اندیشی و ذوق همراه می کند، زورق خیال خود را با پاروی عاطفه به ساحل و کرانه ی ایمان می راند. دریای بندگی پر موج است جست و خیز پر شتاب او همراه با مهابت و سنگینی حادثه امید به مقصد رسیدن او را نیز محکمتر می سازد. آب روان اشک چکیده بر دامن دست آویختن به دستگیره ی ایمان شبنم نشسته بر برگ گل سجاده ی گشوده بر جاده ی وصال همه و همه تعابیر شاعرانه ای است که با پشتوانه ی حقیقت استحکام یافته اند.(یادداشتها بر داشتها ص185)

شعرای طف

شعرای طف نیز همچون شهدای طف پرسوز و پرگدازند. سخنوران آن حماسه، همچون حماسه‌سازان آن حادثه آکنده از ایمان و اعتقادند. سر سلسلۀ هر کدام از اینان خود حسین‌‌بن‌علی سالار آزادگان و سرور شهیدان است.(عاشورا در آیینۀ تاریخ و ادب صفحه 10)

شهید مطهری

شهید مطهری اندیشمند متعهدی بود که از یک سو فرهنگ والای اسلامی را به خوبی می‌شناخت و از سوی دیگر به مقتضیات زمان و نیازهای نسل جوان آگاهی داشت و با اجتهادی مستمر و روش‌مند به پرسشها پاسخ می‌داد و مشکلها را حل می‌کرد. او همانند دیده‌بانی تیزبین و مرزبانی آماده، از گستره و حریم اندیشۀ دینی دفاع می‌کرد و کج‌اندیشی و بیراهه روی را در حوزۀ دین برنمی‌تافت. در مقام نقد اندیشه‌ها، انصاف و تبیین شیوۀ او بود و با پاسخ مستدل و منطقی مدّعی را ساکت می‌کرد و یا به دعوتی دیگر فرا می‌خواند.
امروزه راه و رسم عالمان و اندیشمندان سترگی همانند شهید مطهری باید سیرۀ سلوکی ما باشد. باید بنیاد اندیشه‌ای را که آنان بنیان نهاده‌اند و در قامت نظام جمهوری اسلامی ظهور یافته است، به خوبی حراست و پاسداری نمود و از هر آفت و آسیبی آن را پیراست و در زیست محیط باورها و ایمان اسلامی از رخنۀ هرگونه فرهنگ انحطاطی و ارتجاعی جلوگیری کرد.(یادداشتها بر داشتها صفحه 40)

شیطان

شیطان برای فریب انسان عمل او را زینت می‌دهد، بدی و زشتی را آرایش می‌کند. به او وعدۀ جاودانگی می‌دهد که در تنعم مادی همیشگی باشد و او را در اطاعت از خدا از فقر می‌ترساند.(یادداشتها بر داشتها صفحه 83)