شعر

زبان شعر، زبان احساس و عاطفه ی انسانی است که اگر با عقل و اندیشه درآمیزد ماندگارترین اثر را در پهنه ی فرهنگ و ادب خلق می کند. (یادداشتها بر داشتها ص195)

نظر دهید

17 + 2 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.