فرهنگ نامه

آ | ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ع | غ | ف | ق | م | ن | و | پ | ک
عبارتsort descending شرح
جامعۀ دیندار

جامعۀ دیندار باید جامعه‌ای مقتدر، مستقل و باعزت باشد. خداوند متعال سلطه پذیری و انظلام را بر هیچ یک از آحاد بشری، مخصوصاً جامعۀ ایمانی نمی‌پسندد. مسلمان باید عزت، استقلال و اقتدار داشته باشد. «وَ لَن یَجعَل الله لِلکافرین علی المؤمنینَ سبیلا» خداوند هرگز بر زیان مؤمنان، برای کافران راه تسلطی قرار نداده است.(نساء/141)
نه تنها راه نفوذ باید برای کافران بسته بماند، حتی تمایل و تکیه به ستمکاران را نیز جایز نمی‌شمارد، زیرا پذیرش هر نوع ولایت غیرالهی نه در دنیا و نه در آخرت انجام خوب و فرجام نیکی ندارد. «وَ لاتَرکُنوا اِلَی الّذینَ ظَلَموا فَتمسّکُمُ النّار و ما لکُم مِن دونِ الله مِن اَولیاء ثُم لاتنصرونَ» و به کسانی که ستم کرده‌اند تکیه و تمایل نکنید که آتش دوزخ به شما می‌رسد و در برابر خدا برای شما دوستانی نخواهد بود و سرانجام یاری نخواهید شد.(هود/113)
تحقق بیرونی عزت و استقلال جامعۀ اسلامی منوط به فراهم آوردن پیش شرطهای آن است. یقیناً عدم اتکا به نیروی بیگانه و نفی وابستگی و سلطه‌پذیری، وجه دیگری نیز دارد که آن تکیه بر نیروهای خودی، یکپارچگی و اقتدار ملی است.(یادداشتها بر داشتها صفحه 78)

جنبش نرم افزاری

جنبش نرم افزاری یعنی تولید علم، مرادم از علم، مطلق دانش ها است. بنابراین مراد مطلق آگاهی نیست که هم علم حصولی را شامل می شود و هم علم حضوری را. و از سوی دیگر معرفت مهارتی و یا معرفت گزاره ای و پاسخ پرسشهای مطروحه و رد شبهات چاکلت بر انگیز نیز نیست. بلکه مرادم دانشی است که مقدمات و مقارنات و یا اندام وارگی و روح آن برای هدف معین شکل گرفته و سامان یافته است. متد مطالعاتی این دانش می تواند عقل، نقل و تجربه و یا روش تاریخی و یا روش ترکیبی باشد.(رد پای اندیشه ص١٧٧)

جهاد با نفس

جهاد با نفس، سخت است و تحت مهمیز قرار دادن تمایلات امر مشکلی است و به همین خاطر است که علی علیه السلام آن رابزرگترین جهاد می نامد و می فرماید: "جهاد النفس اعظم الجهاد" ولی هر کار خطیر و پر خطری در پیشگاه خداوندی پاداش فراوان دارد، خیر الامور احمزها، انسان اگر بتواند از دام هوسها بگریزد و دردامن نام و نان گرفتار نیاید و به رحمت خداوندی از فرمان نفس اماره امان بگیرد و خود را مقیم کوی بندگی کند و حرامیان را به حرم الهی که همان قلب انسان است راه ندهد، یقیناً آزاد خواهد بود و در رفتار و کردار و منش و روش او آزادگی و حریّت هویدا خواهد شد. (اصلاحات در فرهنگ عاشورا ص١٦٩)

جوان - جوانی

سال، فصولی دارد و عمر اصولی. بهار زیباترین فصل فرخندگی است و جوانی بهترین اصل زندگی. جوانی بهار زندگی است و روزگار ارزندگی. نهال عمر انسان در بهار جوانی به گل می نشیند و جهانی را به تامل می‌نشاند. بهارِ جوانی، فصل حیات و حرکت است. خون سبز زندگی در رگهای سرخ جوان سرود برازندگی می‌سراید و پلیدی و پستی را از سیمای بندگی می‌زداید.(یادداشتها بر داشتها صفحه 227)