فرهنگ نامه

آ | ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ع | غ | ف | ق | م | ن | و | پ | ک
عبارتsort descending شرح
سپاه پاسداران

سپاه پاسداران نماد مقاومت ،جهاد و پیروزی انقلاب اسلامی است، نماد آزادیبخشی سرزمین های اشغالی است، چه سرزمین های ملی که توسط صدام مزدور بعثی به اشغال در آمد و چه سرزمین های جبهه ی مقاومت در عراق و سوریه که با تجربه و مستشاری آنان آزاد گردید.
این همان چیزی است که امریکا را عصبانی کرده و رییس جمهور شرور و بیشرم امریکا را به فکر شیطنت تازه انداخته است. “مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین