فرهنگ نامه

آ | ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ع | غ | ف | ق | م | ن | و | پ | ک
عبارتsort descending شرح
صبح پیروزی

به خواست خداوند صبح نزدیک است و شب دیجور ستم در حال کوچیدن.عزت فرو افتاده ی ما دوباره به پا می خیزد و باد بر علم اسلام می وزد،و آن روز نمازی به گستره ی همه ی زمین گسترده می بینیم که عیسى مسیح علیه السلام با دم روح اللهی خویش أقامه ی آن را می خواند و مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به امامت می ایستد و جهان به صلح و سلام واقعی دست می یابد و علم طغیان و عصیان فرو می افتد و انحراف و کژی رخت بر می بندد و عدل منتظر به انتظار عدالت نیز پایان می بخشد.(یادداشتها بر داشتها ص٤٨-٤٩)

صلح طلبی و اصلاح گری

انسانِ طالبِ صلح و سلام باید اصلاح گر باشد. آغاز هر اصلاح‌گری از اصلاح خویشتن شروع می‌شود و انسان صالح است که می‌تواند صلح و سلام را از میان انبوه مکرها و خدعه‌ها و رنگها و نیرنگها بیرون بکشد و از سمّ تیغِ تهمتِ فرجام ناباوران نهراسد.(یادداشتها بر داشتها صفحه 48)