شعبان/بشارت ظهور

شعبان، بهار جوانه زدن شکوفه های امید بر شاخسار زندگی بشری است.بشریت رنجور از ظلم و ستم،غارت و تجاوز وخسته و درمانده از بی هویتی و سرگشته از سراب وعده های دروغین ،در نیمه ی این ماه عطر امید را از گل نرگس می گیرد.امیدوار می شود که او خواهد آمد و تمام رنج ها و آلام او را به سرانگشت حکمت و تدبیر مرهم خواهد گذاشت و پرچم عدالت را با قدرت تمام به اهتزاز در می آورد و آیت" و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر أن الأرض یرثها عبادی الصالحون" را تجسم عینی می بخشد.(یادداشتها برداشتها ص 23)

نظر دهید

2 + 14 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.