وهابیت/پیامد تربیتی

نظام تربیتی وهابیت زایشی جز خشونت و عصبیت و تحجر در هیبت و هیأت تکفیر و رجعت به جاهلیت و بدوی گری ندارد؛ "و لا یلدوا الّا فاجراً و کفاراً"

نظر دهید

3 + 1 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.