دین

دین در نگاه ما معیار هدایت و عامل معنادهی و هویت بخشی به انسان است، که مجموعۀ دستورات آن زندگی دنیوی و اخروی ما را انتظام می بخشد و التزام به آن علاوه بر آنکه نیازمند اغنای عقلانی است بلکه باید اطمینان قلبی نیز در شخص بوجود آورد.(یادداشتها بر داشتها صفحه 182)

نظر دهید

3 + 1 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.