اجرای سند تحول با تذکر مشفقانه رهبری و اهداف دولت در برنامه ششم دنبال می شود

محی الدین بهرام محمدیان در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا اظهار داشت: اجرای سند تحول بنیادین از پنج سال قبل در حوزه برنامه و کتاب های درسی شروع شده اما همه بخش های آن به صورت متوازن پیش نرفته و این انتقاد به آن وارد است.
وی ادامه داد: بر اساس سند تحول و دلالت های آن توانسته ایم تا پایان پایه دهم محتواها و کتاب های جدید تولید کنیم و در سال تحصیلی 97 - 96 نیز کتاب های پایه یازدهم متناسب با برنامه درسی و سند تحول بنیادین آموزشی تغییر و اصلاح می شود.
رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بیان داشت: پیرو اجرای این سند تاکنون چند عنوان کتاب جدید از جمله تفکر و پژوهش و کار و فناوری در دوره ابتدایی، تفکر و سبک زندگی در دوره متوسطه اول، کارگاه فناوری و تولید و اقتصاد مقاومتی تولید و منتشر شده است.
معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: بخشی از انتقادها درباره اجرایی نشدن سند تحول وارد است از این منظر که در همه مولفه های آموزش و پرورش نتوانسته ایم به دلالت های سند توجه کنیم.
محمدیان به ذکر مثالی در این رابطه پرداخت و ادامه داد: دانشگاه فرهنگیان بر اساس دلالت های سند تاسیس شده است، اما به آن تراز مورد نیاز آموزش و پرورش برای تربیت معلم نرسیده، زیرا ورودی معلمان به آموزش و پرورش خارج از دانشگاه فرهنگیان هنوز بسته نشده و گاه مصوباتی از طریق مجلس شورای اسلامی و یا بخش های مختلف به آموزش و پرورش تحمیل می شود.
وی با بیان اینکه این در حالی است که سند تحول بنیادین، تربیت معلم را یک نظام جامع دیده که جذب، آموزش و نگه داشت آن باید تابع این نظام باشد، خاطرنشان کرد: درمورد تاسیس و نوسازی مدارس جدید، سندی که مولفه ساختمان مدارس را ترسیم کند به طور کامل اجرایی نشده است.

کلیدواژه:

تاریخ خبر: 
شنبه, 30 ارديبهشت, 1396

نظرات

سلام وخداقوت
بنده دید مثبتی به عملکرد شما دارم اما تعجب می کنم اجازه داده اید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از سال 90 پیشرفتی نکند و بعد طوری وانمود می فرمایید که انگار سند در حال پیشرفت و اجرا است. بنظر سخنان 17 اردیبهشت رهبری را در جمع معلمان گوش نکرده اید.
شما فردی ارزشی هشتید اما در دوران تان همان اتفاقی می افتد که در دوران یک فرد سکولار روی می دهد

لطفا در متن مصاحبه دقیق شوید ،ایشان از عدم اجرای کامل سند انتقاد دارند و تذکر مقام معظم رهبری را تذکری مشفقانه برای اجرای کامل سند دانسته اند و در عین حال از اینکه دانشگاه فرهنگیان درست شده ولی نظام تربیت معلم شکل نگرفته و همین باعث شده که متولیان دانشگاه بیراهه بروند ،نقد شده است و یا اینکه هنوز هم پای برنامه ی درسی ملی سایر زیرنظام ها شکل نگرفته اند ،نقد ایشان است ،البته این توجه را هم داشته باشید که مصاحبه را ایرنا منتشر کرده است و شاید برخی موارد قیچی شده باشد.

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
8 + 5 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.