سند تحول پیشران آموزش و پرورش

دکتر محمدیان در دیدار با برخی از مدیران آموزشی شهرستان رباط کریم از تلاش آنان در پیگیری طرح تعالی تقدیر کرد و اضافه نمود: نباید از توفیقات و دستاوردهای کوچک ولو اینکه در سطح یک واحد آموزشی باشد، چشم پوشید. موفقیتهای کوچک در صورت تکرار و پیگیری می تواند الگوی عملی برای سایر واحد ها باشد.
محمدیان با تأکید به ضرورت اجرای کامل سند تحول اعلام کرد: نباید به علت مشکلات سر راه از پیگیری اجرای سند چشم بپوشیم و یا به بهانه کمبود اعتبارات از کیفیت بخشی تربیتی و آموزشی دست برداریم. گام اول در عملیاتی کردن سند تحول توجه ویژه به معلم و داخل مدرسه است. اگر برای اعاده ی مرجعیت آموزشی، فرهنگی و تربیتی معلم در چارچوب سند تحول توجه شود یقینا می تواند پیشران آموزش و پرورش در دستیابی به اهداف امروزین تعلیم و تربیت باشد.
آیةالله محمدیان یکی از ضرورتهای چند سال اخیر را توجه و شناسایی نیازهای مهارتی و شغلی و درخواست های بازار کار دانست و برای این مهم انجام آمایش سرزمین را بسیار مهم تلقی کرد و از تأخیر برخی از دستگاهها در حوزه ی شناسایی و برنامه ریزی دنیای کار انتقاد کرد و گفت: کشوری که اشتغال مسأله مهم آن باشد و نرخ بیکاری دو رقمی باشد باید علاوه بر بازار کار داخلی باید برای صادرات نیروی انسانی نیز پیش بینی و برنامه داشته باشد.
دکتر محمدیان اهتمام به تأمین منابع مالی آموزش و پرورش و تنوع بخشی به آن را از ضرورتهای امروز کشور دانست.

تاریخ خبر: 
سه شنبه, 14 فروردين, 1397

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
1 + 2 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.