دولت و مجلس امروز هنر خود را درباره ی آموزش و پرورش نشان دهند!

محمدیان: دولت و مجلس امروز هنر خود را درباره ی آموزش و پرورش نشان دهند!

رییس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت با توجه به فصل تصویب برنامه و بودجه ی سال ۹۸ اظهار کرد؛ امروز باید به دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس گفت درباره ی آموزش و پرورش هر هنری که دارید رو کنید و هر تدبیری دارید بکار بندید تا در سال آینده به جای افسوس و ای کاش و استیضاح و سؤال از پیشرفت کارها گزارش بگیرید و گزارش دهید.
معاون سابق وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد؛ التزام به سیاستهای کلی و راهبردهای سند تحول بنیادین و تمرکز به اجرای راهکارهای اجرایی آنها در چارچوب برنامه و بودجه ی مصوب سالانه شرط لازم موفقیت است. شاخه به شاخه پریدن و به اقتضای مخاطبان سخنرانی ها، برنامه ی تازه ارائه دادن و هر روزی با خواندن کتاب ترجمه شده ای از آموزش و پرورش دنیا، پیشنهاد و یا دستور مدیریتی صادر کردن راه و رمز موفقیت دستگاه تعلیم و تربیت نخواهد بود.
امروز در فصل تصویب بودجه باید برای تعهدات به تأخیر افتاده پیش بینی منابع کرد و قانون رتبه بندی را به سرانجام رسانید.
محمدیان افزود؛ تأمین منابع برای دانشگاه فرهنگیان برای جذب دانشجو و ارتقاء سطح آموزشی، تربیتی و مهارتی دانشگاه و تکلیف نیروهای حق التدریس باید با شفافیت در قانون بودجه تعیین شود.
رییس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت اظهار کرد؛ من به لحاظ حرفه ای با استخدام و جذب معلم خارج از فرایند تربیت معلم موافق نیستم و بکارگیری افراد به عنوان معلم به ویژه برای دوره ی ابتدایی با هر قراردادی اعم از حق التدریس و خرید خدمت آموزش بدون احراز صلاحیت های حرفه ای و سپری کردن توأم با موفقیت دوره های تربیتی را به صلاح آموزش و پرورش نمی دانم و آن را نوعی جفا در حق فرزندانمان می دانم. اما این به آن معنا نیست که تعدادی از همکاران که در چارچوب حق التدریس و یا همکاری با نهضت سواد آموزی تجربه ی موفقی بدست آورده اند و تحصیلات مرتبط با معلمی را دارند با احراز صلاحیت معلمی نتوانند مستخدم آموزش و پرورش نشوند.

تاریخ خبر: 
جمعه, 3 اسفند, 1397

نظرات

در اوایل انقلاب فیلمی در تلویزیون نشان می داد که نظام بوروکراتیک ادارات را در یک منطقه ی نوساز مسکونی نشان میداد. به اسم رحمت آباد. حالا مثل رتبه بندی مثل آب رحمت آباد در دست اجرا شده است!؟؟؟

مدیران تکنو کرات هنری جز ترجمه ندارند اگر زبان خارجی بلد باشند و گرنه سر سفره بیگانه می نشینند و توصیه نامه هایی مثل ۲۰۳۰ را اجرایی می کنند.

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
5 + 1 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.