متفاوت اندیشیدن و متفاوت سخن گفتن با قرائت رسمی دولتی، به معنای اپوزیسیون نیست

محمدیان: متفاوت اندیشیدن و متفاوت سخن گفتن با قرائت رسمی دولتی، به معنای اپوزیسیون نیست، بلکه نشان از قدرت فکری و اندیشه ورزی در عقبه نظام است.

نور خبر: رییس مرکز مطالعات تعلیم و تربیت در پاسخ به انتقاد از آموزش و پرورش اظهار کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کارهای زیادی در آموزش و پرورش انجام گرفته است. انکار کارهای خوب و بزرگ دستگاه تعلیم وتربیت نشان قدرناشناسی و یا چشم بستن به دستاوردهای انقلاب است که امروز به شکل اپیدمی در برخی نق نقوها ظاهر شده و حتی به برخی خود کم بین ها از مسؤولان و دست اندرکاران نیز سرایت کرده است.
محمدیان افزود: تأسیس نهاد امورتربیتی، مراکز تربیت معلم، گزینش معلمان و تدوین اسناد بالادستی همانند تهیه و تدوین فلسفه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران، سند تحول بنیادین و برنامه ی درسی ملی از اقدامات مؤثر و قابل توجه در جهت اصلاح و ارتقاء نظام آموزشی کشور است. تلاشهای انجام شده در جهت محو بیسوادی و پوشش کامل کودکان لازم التعلیم به ویژه دختران و ارائه ی طرحهای گوناگون سواد آموزی و جلوگیری از رجعت به بیسوادی که موجب قدردانی سازمان های بین المللی نیز گردیده از افتخارات وزارت آموزش و پرورش است.
رییس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت اظهار کرد در کنار این توفیقات کارهای انجام نشده ی زیادی نیز وجود دارد که باید بدان اهتمام کرد، اجرای کامل سند تحول و توسعه ی عدالت آموزشی و تربیتی، تربیت معلمان حرفه ای با ویژگی های پیش بینی شده در اسناد بالا دستی و ارتقاء منزلت اجتماعی و اعاده ی مرجعیت علمی تربیتی معلمان و تغییر رویکرد آموزشی صرف به رویکرد فرهنگی تربیتی از جمله اقدامات بایسته است که باید اتفاق بیافتد.
مشکلات در تحقق موارد ذکر شده وجود دارد و برخی از مدیران هنوز در چنبره ی روزمرگی کارهای جاری خود را به نام تحول گزارش می کنند . نشناختن اولویتها و جابجایی آنها و رجحان نگاه سیاسی به نگاه کارشناسی و انقلابی آفتی است که هر از چند گاهی در آموزش و پرورش شدت می یابد. انتقاد از این روشهای غلط و پی نگرفتن تربیت مبتنی بر نگاه اسلامی و انقلابی اپوزیسیون سازی نیست که برخی مدیران بجای تاب آوری و افزایش شنوایی برای شنیدن و شناختن ضعف ها منتقدان را با کلمات درشت می نوازند. متفاوت اندیشیدن و متفاوت سخن گفتن با قرائت رسمی دولتی، به معنای اپوزیسیون نیست، بلکه نشان از قدرت فکری و اندیشه ورزی در عقبه نظام است.
محمدیان تأکید کرد: ما برای دستیابی به جایگاه اول علمی در منطقه باید به تقویت هویت ایرانی اسلامی و انقلابی و زنده نگهداری یاد شهیدان و ایثارگران بپردازیم و کاوشگری و پرسشگری را در میان نسل جوان بیش از پیش دامن بزنیم.

منبع خبر:

تاریخ خبر: 
دوشنبه, 21 آبان, 1397

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
11 + 3 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.