تعالی جامعه در گرو توسعه‌ نهاد تعلیم و تربیت است

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا، حجت الاسلام والمسلمین محمدیان در نشست مشترک اعضای شورای تحقیقات، شورای تحلیل، شورای معاونین و روسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها، و مناطق استان همدان با اشاره به اهمیت سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، گفت: سند تحول بنیادین به درستی تدوین شده و وجود نظریه های مختلف و متفاوت در مورد سند صرفا به چگونگی اجرا و عملیاتی نمودن آن بر می گردد.

محمدیان با بیان این که سند تحول بنیادین مبتنی بر تعلیم و تربیت ایرانی-اسلامی است، تصریح کرد: کلید واژه های مهمی در این سند وجود دارد که در هیچ رویکرد تربیتی دیگر دیده نمی شود.

وی افزود: رویکرد شکوفایی فطرت مخصوص سند تحول بنیادین است که در راستای عملیاتی شدن نیاز به التزام و آگاهی دارد. به این معنا که اگر در فرایند اجرا با مشکلاتی مواجه شدیم نیمه راه کار را رها نکنیم.

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر ارتباط نهاد تعلیم و تربیت با تعالی جامعه، گفت: این مهم در سند تحول بنیادین مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان این که فرو افتادن در خاطره ها آدمی را از ادامه کار باز می دارد، تصریح کرد: اگر ما دنبال تحول و تغییر هستیم باید در راستای تحقق آرمان ها و آرزوهای خود گام برداریم، زیرا خلق و ایجاد امکان با محقق شدن آرزوها امکان پذیر می‌شود.

کلیدواژه:

تاریخ خبر: 
سه شنبه, 12 مرداد, 1395

نظرات

استاد سلام
به نظرم تیتر خبر باید اینطور تکمیل شود:
و تعای تعلیم و تربیت در گرو داشتن معلمان متعالی است.
بیایید برای تعالی و ارتقاء حرفه ای و شخصیتی معلم سرمایه گذاری کنیم.

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
3 + 14 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.