حجاب یک ارزش و هنجار اجتماعی است لازم است با تبیین ابعاد مختلف آن از وارونه سازی آن جلوگیری کنیم.

محمدیان در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ضمن اشاره به ضرورت پاسداشت ارزشهای فرهنگی و ملی و دینی در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان اظهار کرد: حجاب یک هنجار اجتماعی و فراتر از آن یک ارزش اخلاقی و واجب دینی است. تقلیل این ارزش به یک الزام قانونی که با فشار و تهدید و مراقبت های انتظامی رعایت شود اشتباه است.

وی ادامه داد: حجاب صیانت از گوهر هویتی بانوان و ارزشمند شمردن وقار و منزلت مردان و زنان در روابط اجتماعی و تعاملات زیست عمومی است.
پیامد حفظ وقار و متانت اجتماعی، توسعه‌ی نقش آفرینی زنان در عرصه‌های مختلف مدنی است . گسترش فعالیت سالم و توأم با امنیت و سلامت مدنی بانوان ظرفیت بهره گیری جامعه را از خدمات بانوان مضاعف کرده و نشاط اجتماعی و سلامت خانواده را ارتقاء می‌بخشد.
محمدیان تصریح کرد: تبیین و روشنگری در فراگیر سازی ارزشهای دینی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. دشمن در صدد وارونه سازی ارزشها و زشت نمایاندن معروف های مدنی و حیات اجتماعی اسلامی است.
استاد محمدیان در پاسخ به نقد یکی از حاضران درباره نحوه عملکرد افراد متصدیان امر به معروف گفت: اولا باید برای امر به معروف و نهی از منکر آموزش دید و معروف ها و منکرها را شناخت و چگونگی اقدام به آن را آموخت. ما نمی‌توانیم برای نهی از منکر ، خود مرتکب منکر یا فعل حرام بشویم. اقدام های انضباطی و انتظامی نیز تابع قانون و عمل در چارچوب آن است.اما از سوی دیگر معنای التزام به قانون از سوی مجریان نمی‌تواند وسیله تمرد و سرکشیاز قانون بشود.شاید کسی از تعهد و تقید به یک ارزش اجتماعی ناخشنود باشد اما نارضایتی او از حکم قانون و یا یک قرارداد اجتماعی نمی‌تواند حقوق قانونی آحاد جامعه و یا ارزشهای حاکم بر جامعه را مورد تهدید قرار دهد.

تاریخ خبر: 
چهارشنبه, 29 فروردين, 1403

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.