سند تحول، آماده سازی برای زندگی در جامعه مهدوی را هدف گرفته است

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در نشست مشترک مدیرعامل، سردبیر و خبرنگاران پانا که در قالب سیزدهمین برنامه از طرح "سازمان و یک روز با درهای باز" با هدف آشنایی با فرایند تدوین تا توزیع کتابهای درسی در سازمان حضور یافته بودند، ضمن تشریح این فرایند، افزود: هدف غایی پیش بینی شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش رساندن دانش آموز به مراتبی از حیات طیبه است که چیزی بیشتر از تربیت شهروند قانون مدار است و در واقع سرآغازیست برای زندگی درجامعه مهدوی.

وی با بیان این مطلب که "معلمی" شغل نیست، بلکه "عشق" است، افزود: رشد متوازن و همه جانبه دانش آموز، توجه به نیاز جامعه، توجه به بازارکار، علاقه، شکوفایی استعداد و در یک کلام رساندن دانش آموز به توان خود مدیریتی که از اهداف قصد شده سند تحول است با حضور معلمانی توانمند و عاشق میسر خواهد شد.

وی پیش بینی دو کتاب تفکر و پژوهش و تفکر و سواد رسانه ای را گامی در مسیر تقویت اندیشه ورزی و خلاقیت دانش آموزان ارزیابی کرد و اضافه نمود: خبرگزاری پانا با توجه به پل های ارتباطی که با مخاطبان دارد می تواند با تشکیل میز گرد با حضور صاحب نظران، مولفین و دانش آموزان این دو کتاب را مورد نقد و بررسی قرار داده و نتایج را به سازمان پژوهش منعکس نماید.

کلیدواژه:

تاریخ خبر: 
دوشنبه, 20 ارديبهشت, 1395

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
15 + 3 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.