مجلس خبرگان، مجلس فقهاء و مجتهدان است

نورخبر: مجلس خبرگان، مجلس فقهاء و مجتهدان است. احراز شرط اجتهاد داوطلبان عضویت در این مجلس اولین گام است.
آیةالله دکتر محمدیان در حلقه‌ی دانشجویی مسجد نور در پاسخ به شرایط عضویت در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: مجلس خبرگان، مجلس فقهاء و مجتهدان است. اولین شرط عضویت در این مجلس دستیابی به درجه‌ی اجتهاد در حدّ تجزّی است. البته این شرط لازم نمایندگی مجلس خبرگان است ولی به تنهایی کفایت نمی کند، همچنانکه در بحث إفتاء و مرجعیت، فقاهت شرط لازم است ولی علاوه بر این شرط عدالت، ذکوریت، حیات و... نیز ضمیمه می شود. وظیفه‌ی ذاتی مجلس خبرگان انتخاب ولی فقیه و نظارت بر دوام صلاحیت رهبری و انجام وظایف مصرح در قانون اساسی است. لذا کسی می‌تواند نسبت به تعیین مصداق ولیّ فقیه از میان فقهاء اظهار نظر کند که اولاً خود فقیه باشد ثانیاً واجد صلاحیت سیاسی و ملتزم به قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی و معتقد به ولایت فقیه منطبق با مبانی فقهی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه باشد.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: علاوه بر این‌ها عضو مجلس خبرگان رهبری باید توانایی شناسایی واجدان شرایط رهبری را از حیث تدبیر و مدیریت و عدالت و آشنا بودن به مقتضیات زمان و مکان و به عبارت دیگر اداره‌ی جامعه را دارا باشد.
محمدیان افزود: در تمام جوامع علمی اعم از حوزوی و دانشگاهی روش‌هایی را برای اختبار و شناسایی دارندگان مدارج علمی پیش بینی و طراحی کرده اند و امروز همانند آزمون کتبی، مصاحبه‌ی علمی، نگارش رساله و پایان نامه و تصدیق و گواهی اساتید و در سنت حوزوی اجازه‌ی اجتهاد رواج دارد.
آیةالله دکتر محمدیان در پاسخ به این پرسش که نقش احزاب سیاسی در انتخابات مجلس خبرگان چیست؟ اظهار کرد: احزاب و گروههای سیاسی در توجیه افکار عمومی و تقویت همبستگی ملی و صیانت از منافع ملی می توانند نقش اساسی بازی کنند و البته در معرفی و شناسایی نامزدهای انتخاباتی خبرگان که از حوزویان و روحانیون هستند نقش نهادهای حوزوی همانند جامعه‌ی مدرسین، روحانیت، ائمه‌ی جمعه و مراجع تقلید بسیار مهم و پر رنگ خواهد بود.

منبع خبر:

تاریخ خبر: 
پنجشنبه, 15 مرداد, 1394

نظرات

سلام علیکم ، استاد عزیز آیا لازم است نمایندگان مجلس خبرگان حتما روحانی باشند؟ غیر روحانی نمی تواند نماینده ی خبرگان باشد؟ زنان چطور؟

سلام علیکم،در نمایندگان خبرگان أنچه شرط است فقاهت و اجتهاد است و ملبس بودن به لباس روحانیت شرط نیست ،هرچند قاطبه فقها و کسانی که به درجه اجتهاد نائل آمده اند در کسوت روحانیت هستند ،البته در دوره های اخیر کسانی نیز بوده اند که در لباس روحانیت نبوده اند . ثانیا در نمایندگی خبرگان کاندیداتوری بانوان منع نشده است.

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
2 + 0 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.