آشنایی با انتخابات و حق شهروندی به حد کفایت در کتب درسی آمده است

حجت الاسلام و المسلمین محی‌الدین بهرام محمدیان در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا، در خصوص انتخابات پیش روی مجلس دهم و مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: انتخابات جزوء ارکان نظام مردم سالار دینی است. ما اگر برای نظام مردم سالار دینی رکن قائل شویم انتخابات یکی از ارکان آن محسوب می شود تا مردم انتخاب کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش اشاره کرد: شرکت در انتخابات یعنی استفاده از حق شهروندی. یعنی هرکس که در انتخابات شرکت می کند از رای و حق شهروندی خود استفاده می کند و تکلیف زندگی جمعی هم اقتضا می کند که در انتخابات شرکت کنیم.

انتخابات یک حق و رای است

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بیان کرد: انتخابات یک حق و رای است و شرکت کردن در آن تکلیف است ما برای صیانت کشور باید در انتخابات شرکت کنیم و رای می دهیم تا بگوییم چه کسی را می خواهیم.

ملت ایران یک ملت زنده است

محمدیان با اشاره به اینکه باید ابراز وجود کنیم، تصریح کرد: ملتی که زنده است باید انعکاس صدایش در عالم منتشر شود ملت ایران یک ملت زنده و بیدار است باید به عالم نشان دهد که زنده و بیدار است هرچه صندوق های رای بیشتر باشد پژواک زیادتر می شود.

وی بیان کرد: در بین احاد مردم تکثر است نوع نظرخواهی و نظردهی در کشورهای مردم سالار دینی غوغا سالاری نیست در نظام مردم سالاری دینی باید با رای خود اظهار نظر کنیم.

وی اشاره کرد: خوشبختانه در کشور ما هر کس یک رای دارد و هر رای هم وزن رای دیگری است انتخاباتی که در پیش روی ماست یک انتخابات مهم و اساسی است که حق ما است تا در آن شرکت کنیم.

در انتخابات به نفع کاندیدا عمل نکنیم

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: ما به عنوان آموزش و پرورش که آیا باید در انتخابات به نفع کاندیدا عمل کنیم، این طور نیست. قانون به نظام آموزش و پرورش چنین اجازه ای را نمی دهد چون تعلیم و تربیت عهده دار تربیت جامعه است.

شروع شرکت در فرایند انتخابات با کتاب مطالعات اجتماعی

محمدیان افزود: در کتاب مطالعات اجتماعی در بخش آشنایی با قوا یکی از زیر مجموعه ها آشنایی با مجلس است که از پایه سوم ابتدایی به دانش آموزان آموزش داده می شود تا نسبت به حق و مسئولیت های خود واقف شوند لذا در مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی درس حق و مسئولیت داریم.

وی خاطرنشان کرد: در مدرسه دانش آموزان از ابتدایی با این موضوع آشنا می شوند که مسئولیت تنظیم قوانین و اجرای آن برعهده قوه مقننه، مدرسه یا شورای اسلامی در ایران است یاد می گیرند مجلس قانون تصویب می کند و قانون نباید مغایر با حکم شرعی نباشد برای این موضوع شورای نگهبان تصمیم می گیرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: دانش آموزان یاد می گیرند قوا از هم مستقل هستند مجلس نمی تواند در کار قوا و قوه مجریه در قانون گذاری دخالت کند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی افزود: نوع انتخابات زمان دار است و دانش آموزان در سنین انتخاب مستقیم نیستند لذا در آموزش و پرورش تمهیداتی برای تمرین آن ها مانند انتخابات شورای دانش آموزی داریم.

وی عنوان کرد: دانش آموزان در مدارس با صندوق، رای دادن و نظارت بر صندوق آشنا می شوند. آماده سازی های آموزش و پرورش برای فرآیند انتخابات جدی و واقعی در اداره کشور است اما ما رسانه ای هستیم که دانش آموز می تواند در آن شورآفرین ترین باشد لذا نزدیک انتخابات باید دانش آموزان با این فضا آشنا شوند.

آموزش و پرورش یک مکان اثرگذار در فرایند انتخابات

محمدیان بیان کرد: آموزش و پرورش یک مکان بسیار اثرگذار در فرآیند انتخابات است و آشنایی با قانون آن نیز در مطالعات اجتماعی به اندازه کفایت وارد شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: به گفته وزیر آموزش و پرورش کسانی که می خواهند بر له کسی تبلیغ کنند نمی توانن از عناوین دولتی خود یا از امکانات بیت المال به نفع یک شخص استفاده کنند.

مطالب ویژه ای در کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی آورده شده است

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای توسعه درس مطالعات اجتماعی و نگاه ویژه به انتخابات، دروس دیگری تدوین شده است؟، گفت: ما رسانه تبلیغی نیستیم ما دستگاه و نهاد تعلیم و تربیتی هستیم لذا در کتاب مطالعات اجتماعی از پایه سوم ابتدایی تا دوره متوسطه در خصوص آشنایی با این موضوعات مطالبی آورده شده است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بیان کرد: ممکن است بخشی از مطالب انتخاباتی در کتاب های ادبیات فارسی، تعلیمات دینی و تاریخ آورده شده است اما اصل موضوع در کتاب مطالعات اجتماعی بیان شده است.

محمدیان عنوان کرد: دانش آموزان آمادگی لازم پیدا کرده تا پس از اتمام دوره متوسطه که رای اولی محسوب می شوند، با آگاهی رای دهند اما نهاد آموزش و پرورش مانند اقیانوسی است که می تواند موج حضور را منتقل کند.

تاریخ خبر: 
پنجشنبه, 6 اسفند, 1394

نظرات

امیدواریم این آموزشها اثر بخش باشد و حس مسؤولیت را در نسل آینده در قبال کشور و ملت تقویت کند.

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
8 + 10 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.