رفراندوم برای گشودن کدام بن بست؟!

بسم الله الرحمن الرحیم
پاسخ این چند سؤال می تواند جوابی برای کسانی باشد که در این چند روز زمینه یک مناقشه ی سیاسی را فراهم ساخته اند:
در کدام یک از کشور های منطقه و یا اروپایی در چهل سال گذشته به اندازه ایران انتخابات برگزار شده است؟! در کدام یک از این کشورها نصاب شرکت کنندگان به پای جمهوری اسلامی می رسد؟
در کدام یک از این کشورها سلایق حزبی و غیر حزبی و حتی اشخاص به اندازه ایران نامزد انتخاباتی معرفی می کنند؟
آیا راهپیمایی و حضور مردم در بیست و دوم بهمن ماه رفراندوم سالانه برای مشروعیت و مقبولیت نظام جمهوری اسلامی محسوب نمی شود؟!
خیلی ها می دانند که میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی با میزان حضور مردمی در جمهوری های ریشه دار و نظامهای دموکراتیک تنه می زند و رقابت می کند. اما چرا در تنگناهای پاسخگویی، بعضی از دوستان به جای جاده هموار اعتماد ملی به سراغ کوچه پس کوچه های شبهه می روند و به جای بازکردن گره ها با سر انگشت تدبیر، قفل ها را با مشت و دندان می خواهند باز کنند؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی با ظرفیت های بالایی که دارد، با رعایت و اجرای آن می توان بر مشکلات حقوقی، اجرایی و تقینی فایق آمد. اما باید پرسید کسانی که در بازنگری قانون اساسی، در برابر پیشنهاد افزودن انحلال مجلس به اختیارات رهبری، فریاد برآوردند که صدای پای دیکتاتوری و فاشیسم می آید، امروز چه شده است که برای یک دست کردن مجلس و دولت چنین اختیاری را برای رییس قوه ی مجریه طلب می کنند؟
آیا فکر نمی کنند دیگر چگونه می توان ادعا کرد "مجلس عصاره ی فضایل ملت است، مجلس در رأس امور است"؟ آیا می خواهند این جملات را از قاموس سیاسی اندیشه ی امام راحل(ره) پاک کنند؟!!
راه کار و یا پیش بینی پیشنهاد دهندگان چنین طرحی، در بروز بحرانی امثال بنی صدر چه خواهد بود؟ آیا برای اینان احتمال عدم کفایت سیاسی رییس جمهور قابل تصور است؟ یا اینکه رییس جمهور را فراتر از قوای دیگر می بینند؟
در کشورهایی که انحلال مجلس از اختیارات رییس جمهور یا رییس دولت است قوه ی قضائیه و یا دادگاه قانون اساسی اختیار عزل و برکناری رییس جمهور و دولت را دارد، همانند پاکستان و ایتالیا و برخی کشورهای دیگر.
آیا در کشور ما با در نظر گرفتن ذایقه ی امروزی سیاسیون چنین چیزی بدون دخالت رهبری امکان پذیر است؟!
قصد من از طرح این پرسش ها توجه دادن افکار عمومی به ویژه اصحاب تریبون و رسانه به پیامدهای چنین اظهارنظرهاست.
امروز توجه به مبانی تحکیم ملی و انسجام اسلامی و کار آمدی دولت برای مقابله با توطئه های بیگانگان اولویت اول است و هرگونه مشکل آفرینی فرعی و عارضی و انحراف افکار عمومی به سوی آن بازی کردن در زمین دشمن است.
و ما ارید الّا الاصلاح علیه توکلت و الیه انیب

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
4 + 16 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.