شرکت در انتخابات جزو حقوق و تکالیف مدنی است

به کزارش نور خبر، آیةالله دکتر محمدیان در جلسه پاسخ و پرسش دانشجویی مسجد و مجتمع اسلامی نور اظهار کرد: آنچه امروز بسیار مهم است اصل انتخابات ریاست جمهوری است که مشارکت آحاد ملت موجب هم افزایی در اقتدار و امنیت ملی می شود. انتخاب نامزد واجد صلاحیت و یا برگزیدن بهترین و شایسته ترین از میان نامزدهای اتخاباتی منوط به تشخیص اکثریت رأی دهندگان است که باید از نتیجه ی این گزینش و انتخاب حمایت و تمکین کرد.
آیةالله محمدیان افزود، کسانی که خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده اند باید نسبت به آنچه وعده می دهند توانا باشند و امانت اعتماد مردم را پاس بدارند، قران کریم این ویژگی کارگزاران حکومتی را تحت عنوان "قویٌّ امین" یاد کرده است. پذیرش مسؤولیت در تراز ریاست جمهوری، تعهد سنگینی است چنین شخصی باید تعهد حکم الهی را اجرا کند، به سنت نبوی پایدار باشد، خود را برای خدمت مردم حبس کند و به چیز دیگری اشتغال نداشته باشد و جز حق وامدار گروه و جریانی نشود.
دکتر محمدیان تصریح کرد، سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی از سوی رهبری نظام و با مستشاری مجمع تشخیص مصلحت تدوین وابلاغ می شود، رییس جمهور باید به حکم قانون اساسی و سوگندی که یاد می کند، حافظ و پاسدار دین و مذهب و تمامیت ارضی و مصالح ملی و سرسپرده ی قانون باشد.
کسانی که برای خود شخصیتی فراتر از قانون تصور می کنند و یا در صدد داشتن اختیارات فراقانونی هستند، صلاحیت تصدی این مسؤؤلیت را ندارند و نباید امین مردم قرار گیرند.
محمدیان در پاسخ پرسشی اظهار کرد: اتکاء به قدرت ملی و توانایی های عمومی و مردمی کشور مهم ترین و مطمئن ترین راه برون رفت از تنگنا های اقتصادی و اجتماعی است. چشم دوختن به عنایات و التفات های خارجی نشانه ی نشناختن قدرت ملی و بی اعتمادی به اراده ی استعدادهای درونی است.
دکتر محمدیان با تأکید بر رعایت اخلاق در تبلیغات و هواداری از نامزدها، اظهار کرد التزام به ارزشهای اسلامی و انقلابی، باور و اعتماد به مردم، تعهد خدمت به مستضعفان و محروم و احساس مسؤولیت درباره ی جهان اسلام و جبهه ی پایداری و مقاومت و سازش ناپذیری با نظام سلطه و دولت امریکا و رژیم صهیونیستی باید مورد ارزیابی رأی دهندگان درباره ی نامزدها باشد.

منبع خبر:

تاریخ خبر: 
پنجشنبه, 14 ارديبهشت, 1396

نظرات

انتخابات به فرمایش رهبری نعمت الهی است ،شکرانه ی این نعمت انتخاب اصلح است

به شرطی که بعضی با رفتارهای نامعقول خود آن را تبدیل به نقمت نکنند و فتنه و آشوب نیافرینند .

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
16 + 3 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.