صلاح اجتماعی در گرو التزام به قران کریم

...فعلیکم بالقرآن
در روزگار فتنه و آشوب، تمسک به قرآن کریم نجات بخش امت اسلامی است.

دبیر ستاد تفسیر قرآن کریم کشور در گفت و گو با جمعی از روحانیون و طلاب حوزه ی علمیه ی تبریز ضمن بررسی موانع تدبّر و فهم قرآن کریم اظهار کرد روش پرسشگری از قران کریم برای فهم آن یکی از راهکارهای تدبر است. وی ضمن تأکید بر تلاوت و قرائت قران کریم اظهار کرد: مکمل لذت بردن از صوت و لحن وتلاوت و قرائت، فهم و دریافت معانی و مضامین برای کاربست در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان است. همچنانکه امیرالمؤمنین علی علیه السلام وصیت کردند: «الله الله فی القرآن لایسبقنّکم بالعمل به غیرکم» مبادا دیگران در عمل به قران به شما سبقت بجویند.!
**صلاح اجتماعی در گرو التزام به قرآن کریم
محمدیان افزود: بسیاری از ما ها بدون فهم قران کریم فقط به قصد کسب ثواب آن را تلاوت می کنیم در حالی که در تلاوت و قرائت اگر تدبر نباشد سودمند نخواهد بود همچنان که اگر بعد ازفهم، عمل به دریافتهای قرانی آن را پشتیبانی نکند از آن بهره ای اندک عاید خواهد شد. صلاح جمعی و اصلاح اجتماعی در گرو التزام به آن است. باید اوامر و نواهی آن را بکار بست. امروز آنچه باعث شقاق و جدایی اجتماعی است عدم رعایت اخلاق فردی و اجتماعی و تقوای سیاسی و اقتصادی است. احتراز از غیبت، تهمت، افترا، تمسخر و بهتان، بدگویی و بداخلاقی، تعدی به عرض و آبرو و دستیازی به اموال عمومی و اکل به باطل همانند رشوه خواری و رانت خواری و سرکشی و گردن فرازی در برابر قانون همه از منهیات قرانی است.
رییس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت در ادامه تأکید کرد: خوش خلقی، مهربانی و دلسوزی، برّ و تقوا، عدل و احسان، امانتداری وصداقت و حسن گفتار با مردم از دستورات قرانی است. او با انتقاد از بروز کژی ها و کاستی ها در میان امت اسلامی بیش از همه بزرگان علمی و رجال دینی و صاحبان تریبون و چهره های مقبول اجتماعی را مسؤول برون رفت از این شرایط دانست و اظهار کرد راه چاره همان است که پیامبر خدا صلوات الله و سلامه علیه و آله فرموده اند: "فاذاالتبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقران" و معنای این حرف هم این است که اول خودمان عمل بکنیم و سپس دیگران را فرا بخوانیم "کونوا دعاةالناس بغیر السنتکم"
**روش فهم قران کریم
محمدیان یاد آور شد بیایید روش فهم از قرآن را بیاموزیم و شیرینی و حلاوت فهم قرانی را به جوانانمان یاد بدهیم بلکه مقدمه ای برای ترویج و توسعه ی رفتار قرانی باشد. امروز هم دیر شده است بیشتر از این این رسالت را به تأخیر نیاندازیم.

تاریخ خبر: 
چهارشنبه, 24 مرداد, 1397

نظرات

آیا جلسه ی تفسیر قرآن برای جوانان دانشگاهی سراغ دارید؟

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
2 + 4 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.