انقلابی های نادم، وظیفه ی یأس و ناامیدی را برعهده گرفته اند

انقلابی های نادم، وظیفه ی تلقین یأس و ناامیدی را بر عهده گرفته اند. آنان همگان را خسته از ادامه راه می دانند در حالی که خود خسته و ناتوان شده اند. ملت ایران و نسلهای پرورش یافته در آغوش انقلاب بیش از پیش مصمم به ادامه ی راه و فتح قله های تعالی و پیشرفت هستند.

محمدیان اظهار کرد: نادمان از انقلابیگری یا فریفته ی اغواگریهای اندیشه ی لیبرالیزم شده اند و یا در برابر تهدیدهای استکبار جهانی مرعوب و نگرانِ از دست دادن چرب و شیرین زندگی بعد از انقلاب هستند. معمولا این قشر بیشترین بهره برداری مادی از قِبَل انقلاب و مناصب و منافع و عناوین آن بوده و هستند.
ملت ایران نستوه و مقاوم، به باورهای دینی و ارزشهای انقلابی پای می فشارد و در همه ی عرصه ها و صحنه ها با بصیرت و هوشیاری پیش می رود.
استاد محمدیان اضافه کرد؛ امروز جریان ارتداد از اندیشه و عمل انقلابی نمی تواند باور کند که رژیم تا بن دندان مسلح صهیونیستی از انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی سیلی های مکرر می خورد. این ها شکست داعش و تروریسم دولتی صهیونیستی و سعودیایی را با پشتیبانی قدرتهای استکباری به ویژه امریکا می بینند ولی از تحلیل آن با معیارها و شاخص های تفکر مادی عاجز و ناتوانند.
انقلابیون خسته متأسفانه توان پیمودن مسیر انقلاب را به همراهی مردم و رهبری نداشته و ندارند و برای رفع مسؤولیت خود بهانه تراشی و القاء یأس می کنند.
محمدیان افزود: اینان به جای اینکه اعتراف به ضعف و بریدن خود بکنند، انقلاب و مردم و نظام را متهم به انحراف و کاستی می کنند و در برابر دستاوردهای انقلاب و نظام مردمسالار دینی را در عرصه های علم و تکنولوژی، سیاست و فرهنگ و هنر سکوت می کنند.
امام مسجد نور باتشکر از حضور تماشایی ملت ایران در راهپیمایی با شکوه بیست و دوم بهمن ابراز کرد: مردم ما دست در دست هم، یکپارچه و متحد با ایمان به اسلام و قران پشت سر رهبری تا تحقق اهداف استراتژیک انقلاب اسلامی و فتح سنگرهای کلیدی جهان با استکبار و قدرتهای شیطانی مقابله خواهند کرد و مسیر پیروزی را ادامه خواهند داد و القائات و یأس پراکنی های نادمان و پشیمان ها از سابقه ی انقلابی، آنها را از ادامه ی راه باز نخواهد داشت.

تاریخ خبر: 
يكشنبه, 22 بهمن, 1396

نظرات

پشیمان ها پشتیبان توطئه های دشمن در داخل کشورند باید مراقبت کرد پشیمان ها از انقلابی بودن در مراکز قدرت قرار نگیرند
پشیمانها دنبال بستن بار خویش و پر کردن جیب خود از بیت المال هستند . آنها چون امیدی به آینده ندارند هم راستا با قدرتهای بیگانه حتی تن به خیانت و جاسوسی و وطن فروشی نیز می دهند. هشیار باشیم!!

ندامت از انقلابی بودن کانال نفوذ بیگانگان است مواظب نادمان باشید
بسیاری از دو تابعیتی ها در زمره همین نادمها هستند که دنبال روزنه ی نفوذ و خانه ی دوم برای زمان مبادای خودشان هستند.

شرمنده باشند کسانی که از پلکان انقلاب بالا رفتند و امروز نردبان را واژگون می کنند.

بله بعضیا از پله ها که بالا میرن دیگه مردمو نمی بیینن
وای به حال نفوذی ها

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
3 + 0 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.