شهدای پانزده خرداد سند دین باوری و ظلم ستیزی مردم ایران و حمایت و پیروی آنان از مرجعیت دینی است.

نورخبر: در مراسم بزرگداشت قیام پانزده خرداد که در مسجد صاحب الزمان (عج) قم برگزار شده بود، استاد محمدیان قیام پانزده خرداد را طلیعه ی انقلاب اسلامی و شهدای آن روز را سند دین باوری و ظلم ستیزی مردم ایران معرفی کرد و اظهار نمود: رژیم شاهنشاهی با پرو پاکاند انقلاب سفید و اصلاحات ارضی، روحانیت و مرجعیت شیعه را پشتیبان نظام ارباب و رعیتی معرفی می کرد و با پشتیبانی امریکا و حتی چراغ سبز نظام کمونیستی شوروی آن روز گمان می کرد با رحلت آیة الله العظمی بروجردی دیگر روحانیت در ایران جایگاهی ندارد. اما قیام پانزده خرداد و حرکت توفنده ی مردم در شهرهای بزرگ و کوچک همانند قم و تهران و تبریز و شیراز و مشهد و حرکت شهادت طلبانه مردم ورامین مُهر بطلان بر این پندار باطل زد و شاه و دار و دسته او را رسوای عام و خاص ساخت. محمدیان افزود: قیام پانزده خرداد نشانه ی روشن حمایت و پیروی مردم از مرجعیت دینی و جایگاه ویژه ی روحانیت در میان مردم مخصوصا نفوذ پر معنای امام خمینی در حوزه ی علمیه و افشار مختلف کشور بود.
استاد محمدیان در پاسخ به پرسش یکی از حاضران، درباره ی نسبت قیام پانزده خرداد با نهضت های صد ساله ی اخیر و تأثیر نهضت ملی شدن نفت در حرکت امام خمینی ، اظهار کرد: ملت ایران در یکصد گذشته تجربه های زیادی را کسب کرد ،از جنبش تنباکو تا نهضت مشروطیت، از انقلاب مشروطه تا نهضت جنگل ، اعتراضات ملی در دوره ی رضا خانی توسط شهید مدرس و نهایتا نهضت ملی شدن نفت همه بر تجارب ملت ایران افزود و آنها آموختند هیچ حرکتی بدون جوهره ی دینی و رهبری مرجعیت دینی به فرجام نیکو نمی رسد، لذا در حرکت پانزده خرداد و در ادامه ی آن که منتهی به انقلاب اسلامی شد بدون توجه به جریان های سیاسی مختلف اعم از ملی گراها، طرفداران حرکتهای مسلحانه، روشنفکران و گروه های چپ و کمونیستی تنها وتنها به امام و رهبری او اعتماد کردند و انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند و حاکمیت برآمده از آن را جمهوری اسلامی نام نهادند و بیش از سه دهه است که علیرغم همه ی توطئه ها این انقلاب در مسیری که امام برای آن ترسیم و تصویر کرده اند، پیش می رود. این نتیجه ی تجربه آموزی از حرکتهای پیشین و دل بستگی به اسلام و مرجعیت و رهبری دینی است.

منبع خبر:

تاریخ خبر: 
جمعه, 15 خرداد, 1394

نظرات

از پاسخ استاد محمدیان استفاده کردم در این موضوع کتاب نهضت های صد ساله اخیر استاد مطهری کتاب خوبی است.

عمق جنایت و فاجعه در پانزده خرداد آن قدر بزرگ بوده که بعد از سالها باید این روز را برای همیشه عزای عمومی اعلام کرد و حتی از شدت تأثر نسبت به یادآوری آن حادثه نمی توان تمام ابعاد آن را برای مردم بازگو کرد

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
17 + 0 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.