دولت سعودی فرزند شروری است که با پشت گرمی پدر، بر شیشه ی خانه های دیگران سنگ اندازی می کند!

امام مسجد نور، دولت سعودی را فرزند شروری دانست که با پشت گرمی پدر بر منزل دیگران سنگ اندازی می کند و شیشه های خانه آنها را می شکند.

محمدیان نظام سعودی را دولتی فاقد قدرت و اقتدار ذاتی دانست و آن را حکومتی سرسپرده به بیگانگان توصیف کرد که به اشاره ی آنان در منطقه ایجاد ناامنی و شرارت می کند. وی با اشاره به جنگ قدرت در درون خاندان سعودی، اظهار کرد آنها برای جلب حمایت دولتهای غربی به ویژه امریکایی ها در ابراز سرسپردگی از هم سبقت می جویند و در این مسابقه شاهزاده محمد بن سلمان تا اینجای مسابقه از دیگران پیشی گرفته است. بن سلمان با رقص سیاسی حتی برای رژیم صهیونیستی، درصدد این است که علاوه بر سوریه و عراق و بحرین و یمن در لبنان نیز ایجاد جنگ و فتنه کند. بازداشت رییس یک دولت و تحمیل اعلام استعفاء از ریاست دولت و تهدید به افشاء پرونده اقتصادی و سیاسی یک اقدام ناسازگار با هنجارهای سیاسی بین المللی و نوعی گروگانگیری و گروکشی است و شاید شبیه این کار تنها از دولت قذافی بر می آمد که یک دیوانه ی سیاسی قدرت طلب بود.
استاد محمدیان هزینه های گزاف تسلیحاتی و خرید های نظامی دولت حجاز را نوعی باج دهی برای کسب حمایت امریکایی ها برای دوام قدرت و شرارت در منطقه خواند و اظهار کرد: حمله به مدرسه و بیمارستان و مناطق مسکونی و مردم عادی و ماهیگیران بی پناه هیچ ارزش نظامی ندارد که بتوان با این همه تسلیحات خریداری شده بر آن مفتخر بود.
امام مسجد نور یادآور شد؛ جنایات جنگی دولت سعودی در داخل و خارج سرزمین حجاز بیش از شماره است، جنایاتی که بطور مستقیم و یا توسط عوامل مزد بگیر و وابسته ی آنان انجام شده است. جنایاتی که مرتکبان آنها دیر یا زود محاکمه خواهند شد و حتما در این محاکمات شرکای سیاسی و سازمانهای بین المللی ساکت در برابر این جنایات رسوا خواهند شد.

منبع خبر:

تاریخ خبر: 
شنبه, 20 آبان, 1396

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
1 + 19 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.