معلمان موتور اصلی تحول در آموزش و پرورش اند

مقدمه
سند تحول بنیادین آموزش وپرورش پس از تصویب در شورای عالی آموزش وپرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی، اینک وارد مرحلۀ اجرایی خود شده است. سندی که همسو با برنامۀ چشم انداز 1404 طراحی شده و قرار است موجب تغییرات و تحولات وسیعی در آموزش وپرورش و نظام تعلیم وتربیت کشور شود.
توجه داشته باشیم که اطلاع رسانی صحیح دربارۀ این سند و آگاه سازی معلمان (که مهمترین نقش و وظیفه را در اجرای آن دارند) و سایر دست اندرکاران اجرایی و حتی خانواده های دانش آموزان، اهمیت زیادی در موفقیت آن دارد. اتفاقاً یکی از نکات مهمی که می تواند در اجرای موفقیت آمیز آن خلل ایجاد کند، کمبود اطلاعات معلمان از مفاد سند و چگونگی و نحوۀ اجرای آن است.
این ضرورت موجب شد که مجلۀ رشد معلم گفتگویی باحجت الاسلام دکتر محی الدین بهرام محمدیان، معاون وزیر و رئیس محترم سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی داشته باشد.

فایل گفتگو: 

نظرات

لطفا درباره برنامه درسی ملی نیز مطلبی ارایه شود ،تا همكاران فرهنگی نسبت به این سند مهم كه اخیرا رییس جمهور محترم آن را برای اجرا ابلاغ كرده اند،آشنایی پیدا كنند وهم از زحمات تیم تدوین كننده به ویژه حجة الاسلام ذوعلم قدردانی شود

برنامه درسی ملی را به صورت مبسوط شرح کنید تا دست اندر کاران اجرا بویژه معلمان با احاطه کامل به آن بپردازند.

نظر دهید

5 + 11 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.