آب در آسیاب دشمن ریختن نشانه ی حماقت است نه روشنفکری!

دکتر محمدیان با انتقاد از کسانی که به جای حمایت از ضابطین قانونی و نیروی انتظامی در جهت حفظ و صیانت از امنیت عمومی، زبان به عیب جویی و تضعیف گشوده اند، اظهار کرد؛ این افراد یا ساده اندیش و ساده لوح هستند و یا از جانب بیگانگان مأموریت دارند. چرا که آب در آسیاب دشمن ریختن، نشانه ی عقب ماندگی و حماقت است نه روشنفکری و آزاد اندیشی!!

آیةالله محمدیان یادآور شد بعضی ها در لحظه ی خطر و فداکاری از صحنه ی مقابله غایبند ولی در لحظه ی راحت و رفاه بیش از همه سهم خواه و نق نقو هستند.
وی درگیری و اغتشاش خیابان پاسداران را نمونه ای از بازی کردن در چارچوب نقشه ی دشمنان به ویژه انگلیس ارزیابی کرد و گفت: با توجه به اینکه ایجاد رقابتهای حزبی و جناحی نتوانسته همبستگی و عزم ملی را مخدوش نماید و امریکایی ها در پیشبرد هدفهای استراتژیک خود ناکام مانده اند فاز و نوع تفرقه انگیزی ها را از سیاسی حزبی به مذهبی و قومی می خواهند تغییر دهند و در این کار انگلیسی ها سابقه ی دیرینه دارند و شما نقش آفرینی بنگاه سخن پراکنی BBC را در این روزها پر رنگتر و گسترده تر می‌بینید.
دکنر محمدیان پیش بینی کرد این روش شاید از سوی انگلیسی ها و برخی جریان های وابسته ی داخلی به صورت پراکنده و قارچ گونه ولی با یک نقشه ی واحد در نقاط مختلف کشور پیگیری شود به همین خاطر باید نیروهای انقلابی و آحاد مردم با هوشیاری کامل این خط توطئه را زیر نظر داشته باشند و فریب اسامی دینی و مذهبی و حتی ادعاهای انقلابی نماها را نخورند.
امام مسجد نور تأکید کرد؛ حجّت موجًّه ما رهبری معظم انقلاب است باید با اشاره انگشت ایشان مسیر را پیمود. امروز داعش تکفیری، تشیع انگلیسی، درویش یاغی و انقلابی های پشیمان در یک خط و یک مسیرند و از نظام استکباری فرمان می‌برند.
آیةالله محمدیان رسیدگی سریع وفق قانون و موازین شرعی را درباره ی عناصر وابسته ی جاسوس و فتنه گران و یاغیان ومحاربان را خواسته مردم از قوه قضائیه دانست و بر آن تأکید کرد.

تاریخ خبر: 
جمعه, 4 اسفند, 1396

نظرات

جریان‌های درویشی بعد از تحریم تنباکو درست شد و انگلیسی‌ها که از قدرت روحانیون آگاه شدند موضوع انحراف را از طریق درویش‌بازی راه انداختند و حامی آن‌ها نیز رجال سیاسی دست‌نشانده انگلیس و آمریکا بودند.: این دراویشی که به آن‌ها گنابادی می‌گویند در اصل ملاسلطانی هستند که برای منحرف کردن اذهان نام خود را عوض کردند. ملاسلطان عنصری بود که توسط انگلیسی‌ها ساخته و در بیدخت گناباد مستقر شد و جریان دراویش را با عنوان عرفان راه انداخت.رهبری این فرقه به‌صورت موروثی ادامه یافته و جریانی انحرافی است که از دل آن جریان آشوب و بلوا به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده آن‌هم توسط آمریکا و انگلیس در تهران ایجاد شد. جریان درویشی با هیچ معیاری از دین و حتی عرفان سازگار نیست و آن‌ها جریان جاسوسی دشمن هستند.
دودسته پیرو این افراد هستند. دسته اول کسانی هستند که دنبال دین بدون نماز و روزه هستند و دسته دوم اراذل‌واوباش و کسانی هستند که می‌خواهند از این فرقه برای رسیدن به منافع خود استفاده کنند.مردم گناباد از فجایع این افراد خاطرات تلخی دارند .
برخی متاسفانه بجای روشنگری و محکوم کردن نگاه فرقه ای در خط انگلیس حرکت می کنند . از روشنگری آقای دکتر محمدیان کما تشکر دارم.

ای کاش ناصادقان زشت گو و زشت خو بیدار شوند

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
1 + 1 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.