تغییر کتابهای چهارم و هشتم ازسال آینده

به گزارش خبرگزاری پانا: رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش وزارت آموزش و پرورش گفت: عملیات چاپ 145میلیون جلد کتاب درسی سال تحصیلی آینده از مهر ماه آغاز شده است و تاکنون بیش از 40 هزارکتاب چاپ شده است آقای بهرام محمدیان افزود: تعدادی از کتاب های درسی سال تحصیلی آینده نیز تغیرات جزئی خواهند داشت.

کلیدواژه:

تاریخ خبر: 
چهارشنبه, 18 دى, 1392

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
4 + 13 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.