پرسش و پاسخ

فهرست الفبایی موضوعات:
ا     ت     ح     خ     ر     ز     ش     ص     ط     ع     غ     ق     ل     م     ن     ه     و     پ     ک     گ
پرسش پاسخ موضوع
سؤال
سلام چرا سؤالها را جواب نمي دهيد؟

سلام علیکم! از پیگیری شما سپاسگزارم ، امیدوارم با همت مدیر محترم سایت بتوانیم به قدر وسع و امکان پاسخگوی پرسشهای فکری و فقهی واجتماعی و فرهنگی شما باشیم.

عمومی
بعثت پیامبران
فلسفه بعثت پيامبران چيست؟

یکی از دلایل بعثت انبیاء الهی رهنمون شدن آنان به بندگی خداوند متعال و رها سازی آنان از بندگی غیر خداوند متعال است واین از طریق نشان دادن جایگاه آنان در نظام آفرینش و دعوت به تدبر در آیات الهی در آفاق و انفس وتزکیه ی نفوس وتعلیم کتاب و حکمت انجام می پذیرد .البته در تمام این مراحل اراده انسان برای پذیرش نقش دارد.

عمومی

Pages

ارسال پرسش

پرسشی که باید پاسخ داده شود.
پرسش کامل را بنویسید.
دریافت پاسخ از طریق پست الکترونیکی
1 + 3 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.