پرسش و پاسخ

فهرست الفبایی موضوعات:
ا     ت     ح     خ     ر     ز     ش     ص     ط     ع     غ     ق     ل     م     ن     ه     و     پ     ک     گ
پرسش پاسخ موضوع
آیا با کشتن مورچه ها مرتکب گناه می شوم؟
با سلام خانه ما بسیار مورچه دارد یعنی هر خوراکی که بگذاری غفلت کنی مورچه ها حمله کردند و من مجبورم مداوم از سم مورچه استفاده کنم حال نگران حکم شرعی این موضوع هستم ممنونم

باسمه تعالی

از بین بردن موجودات زنده و حشرات و حیوانات بدون دلیل جائز نیست ،اما من باب " أُقتلوُا الْموُذی قَبْلَ اَنْ یوُذی" از بین بردن حشرات و موجوداتی که به زندگی و یا محصولات و اموال ما ضرر می رسانند، اشکال ندارد. والله اعلم

فقهی
گناه