پرسش و پاسخ

فهرست الفبایی موضوعات:
ا     ت     ح     خ     ر     ز     ش     ص     ط     ع     غ     ق     ل     م     ن     ه     و     پ     ک     گ
پرسش پاسخ موضوع
طلاق
حق طلاق با چه كسي است ؟ آيا زن مي تواند خود را مطلقه كند؟ در كدام نوع از طلاق عده وجود ندارد؟

باسمه تعالی
حق طلاق به دست مرد است.زن می تواند خود را مطلقه کند مشروط به اینکه از طرف شوهر وکالت داشته باشد و یا اینکه ضمن عقد، برای شرایط خاصی وکالت طلاق را گرفته باشد.زنی که نه سالش تمام نشده است و همچنین زنِ یائسه عده ندارند،یعنی هر چند شوهر با آنها نزدیکی کرده باشد، می توانند بعد از طلاق فورا شوهر کنند.
بله در طلاق بائن مرد حق رجوع به همسر خود را ندارد و نمی تواند بدون عقد دوباره ازدواج را برقرار سازد. والله اعلم

فقهی
طلاق