حماسه نهم دی، باطل السحر فتنه بود

بسم الله الرحمن الرحیم
ذکر حماسه ی نهم دی، نه به معنای تازه کردن نام و یاد اشخاص و افراد ساده لوح و بازی خورده در جریان فتنه است که تا مرز خیانت به ملت و نظام پیش رفتند. بلکه یادآوری هوشیاری، بصیرت، زنده بودن عاشورا و تجلی یکپارچگی امت و امام در برابر صحنه سازی ناکثین و قاسطین در پهنه ی انقلاب اسلامی و به انزوا کشاندن مارقین در بهره برداری از شرایط فتنه و غوغاسالاری با پشتیبانی امریکا و رژیم صهیونیستی و در یک کلمه استکبار جهانی بود.
یقینا‌ نهم دی ماه، مصداقی از ایام الله است که نشانه های قدرت و لطف الهی به تناسب و تداوم بر صبرپیشگان و شکرگزاران الطاف خداوندی پدیدار می شود و بعد از فاصله گرفتن زمانی از حادثه و چشم دوختن از کرانه ها به متنِ و کانونِ واقعه می توان درک کرد که چه امواج سهمگینی از سرِ یک ملت گذشته است و سکاندار کشتی انقلاب چگونه ملت خود را نه، بلکه امت اسلامی را از تلاطم و طوفان توطئه رهانیده است!
گله مندی دارد از کسانی که ابعاد فاجعه را نشناخته سخن از حصر و رفع حصر می گویند و یا از محاکمه و دادگاه حرف می زنند، اولاَ: ابعاد این حادثه با طی دوره ی کمون خود چگونگی تکوین آن را آشکار خواهد ساخت و این نیازمند صبر و شکیبایی است. ثانیاَ: خیانتی که در این ماجرا به ملت رفته است هنوز ابعاد و پی آمدهای اجتماعی، سیاسی و تاریخی آن به صورت کامل شناخته شده نیست تا کسی به عنوان مدعی العموم بتواند برای تأدیه ی حقوق ملی ارائه ی کیفرخواست کند. ثالثاَ: اشخاصی که به عنوان سران فتنه معروف شده اند، حلقه های واسط ماجرا هستند و تا شناخته شدن نقش کارگردانان و بازیگران این فتنه و میزان دخالت بیرون از مرزها و حتی کسانی که از حاشیه و یا مقابل بر آتش فتنه دمیدند و بر طبل آن کوبیدند نمی توان این پرونده را مختومه اعلام کرد. باید حوصله کرد تا نشانه های دیگری از لطف و قدرت خداوندی در یادآوری آن روز بر اهل خرد و اندیشه شناخته شود‌ اما یک چیز حتمی و مسلّم است: «حماسه ی نهم دی، باطل السحر فتنه بود»

محی الدین محمدیان
5 دی ماه 1396

کلیدواژه:

نظرات

نهم دی روز نه به فتنه و فتنه گران
یاد حماسه آفرینان نهم دی ماه مخصوصا شهدای فتنه گرامی باد

فتنه پیشگان مجریان اوامر استکبار جهانی اند

فتنه، انحراف دو روی یک سکه باید از هر دو حذر کرد
امروز اگر دقت شود دم خروس فتنه از زیر لباس خیلی ها بیرون میزند
آفرین به رهبر هوشیار که با صبوری پرده ی فتنه گران را یکی یکی با حوصله و تدبیر از صورتشان پایین می کشد.

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
3 + 7 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.