پرسش و پاسخ

فهرست الفبایی موضوعات:
ا     ت     ح     خ     ر     ز     ش     ص     ط     ع     غ     ق     ل     م     ن     ه     و     پ     ک     گ
پرسش پاسخ موضوع
پیامبران الهی
سلام عليكم پيامبران الهي چند نفر بودند؟ بزرگترين پيامبران الهي چه كساني هستند ؟ اولين پيامبر كيست؟برترين آنها كدام است؟

سلام علیکم
در متون روایی اسلامی تعداد پیامبران الهی صد و بیست و چهار هزار نفر معرفی شده اند، پنج نفر از آنان به عنوان پیامبران اولوالعزم یا پیامبران بزرگ معرفی شده اند که عبارتند از: حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین
اولین پیامبر حضرت آدم علیه السلام و آخرین پیامبر، حضرت محمد صلی الله علیه و آله می باشند. البته سرور و سید همه ی انبیاء پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله می باشند و البته احترام همه ی انبیاء الهی بر ما واجب است و ما مسلمانان به همه ی پیامبران ایمان و اعتقاد داریم.

عمومی
پيامبران الهي