فرهنگ نامه

آ | ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ع | غ | ف | ق | م | ن | و | پ | ک
عبارتsort descending شرح
آرمان انقلاب اسلامی

روزی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، شوق امید را در دل میلیونها انسان شعله‌ور ساخت. احیاء ارزشها و سنن دینی، تنظیم و تنسیق شئون اجتماعی بر پایۀ دین و ارتقاء معرفت و اندیشۀ دینی در بین نسل جوان از جمله آرمانها و آرزوهای معمار و بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بود که یک دهه با گفتار و کردار و راهنمایی و ارشاد حکیمانۀ خویش ملت را در مسیر تحقق آن پیش برد.(یادداشتها بر، داشتها صفحه 30)

آزادی مزوّرانه

آزادی مزوّرانه چیزی نیست جز مجسمۀ آن، که عریانی بشر مطلوب نهایی اوست، بنیاد حیات آن به کیسه‌های زر بند است که زورمندانه بند از بند عقل و اندیشۀ انسان جدا می‌کنند و او را همچون اجزای یک ماشین مکانیکی در کنار هم می‌چینند تا آنگونه بچرخد که آنها می‌خواهند و در این چرخیدن که جز چریدن چیز دیگری نیست، آزاد باشد.(یادداشتها بر داشتها صفحه 61)

آزادی و آزادگی

علی بن ابیطالب علیه السلام انسان را به بندگی خدا فرمان میدهد و از بندگی غیر الهی بر حذر می دارد و به انسان یادآور می شود که در چنین دامی نیافتد که خداوند او را آزاد آفریده است: "لاٰ تکن عبد غیرک قد جعلک الله حرّاً" این آزادگی که مقابلش همان ذلت پذیری انظلام است در فرهنگ حسینی و عاشورایی بسیار مذموم است. در بیانات حضرت سیدالشهداء علیه السلام مرگ زیباتر از پذیرش ذلت معرفی می شود. اگر قرار است انسان ذلیلانه زندگی کند و آزادی و آزادگی او مخدوش گردد و کرامت انسانی پایمال شود، مرگ تاوان و فدیه ی خوبی است، پرداخت شود تا آزادگی انسان نمیرد. (اصلاحات در فرهنگ عاشورا ص١٦٩)

آزادی و آزادگی-راه دستیابی

انسان در مقام عبودیت خداوند متعال است که به مرتتبه ی آزادی و آزادگی می رسد. هواها و خواهش ها انسان را ذلیل و اسیر می کند. آن کسی که نتواند مهار نفس خود را در دست بگیرد و مالک خویشتن باشد، حتماً زمام خود را به دست دیگری خواهد داد و آن دیگری حتماً خدا نیست، بلکه شیطان است و طاغوت. لذا در فرمایش رسول مکرم اسلام صلی الله علیه وآله آمده است: "جاهدوا اهوائکم تملکوا انفسکم-با هوا و هوسهای خود مبارزه کنید تا مالک خویشتن باشید."(اصلاحات در فرهنگ عاشورا ص١٦٨)

آفرینش

نظام آفرینش از حیات، شعور، قانونمندی، هدفمندی و هماهنگی برخوردار است و دارای مراتب شهود و غیب است وهر یک از این مراتب خود نیز دارای مراتبی است.
نظام آفرینش وجود مستقل نداشته ، بلکه هویتى تعلقی به رب العالمین دارد و به عنوان "فعل"و "آیت" خداوند صیرورتی پیوسته و به سوی خدا دارد.

آموزش دین

آموزش دین و دینداری رسالت و مسئولیتی است که خداوند متعال بر دوش پیامبران خود و کسانی که راه انبیاء را در ابلاغ و تبلیغ این رسالت برگزیده‌اند، گذاشته است. آنان مسئولیت یافته‌اند تا انسانها را به شناخت آفریدگار هستی، برپایی عدل و داد و فراهم ساختن زاد و توشه برای روز واپسین رهنمون سازند. اما آموزش دین و متجلی ساختن آن در رفتارهای فرد با خود و خدا، اجتماع و طبیعت و محیط اطراف خویش نیازمند طرح و برنامه و محتاج راه و روش و نمونه های عینی و عملی است.(یادداشتها بر داشتها صفحه 181)

آموزش و پرورش / تحول

آموزش و پرورش نیازمند تحول است، اما هر تحولی مطلوب نیست، افزود: تحولی که تکاملی باشد و جهت معلومی داشته باشد، خوب است. این تحول باید رو به کمال و مبتنی بر آموزش اسلامی و رویکرد آن شکوفایی فطرت و دستیابی به حیات طیبه و با عقلانیت همراه باشد. "سخنرانی مشهد - مدارس معارف اسلامی رضوی"

آموزش و پرورش / کارکرد

: امروز در کشورهایی که به آینده فکر می کنند، آموزش و پرورش یک نهاد دولتی به معنای وزارتخانه نیست بلکه یک نهاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که به عنوان یک قوه در کنار قوای دیگر جای گرفته است.به عبارت دیگر باید گفت که دستگاه تعلیم و تربیت یک نهاد تمام قوه ای است که متعلق به عموم کشور است و همه در آن سهم دارند و مهمتر اینکه بقای نسل و دوام ارزش های ملی یک ملت و استواری آن، به آموزش و پرورش بستگی دارد وآموزش و پرورش هر کشور هم هویت ملی دارد و هم ایفای نقش جهانی می کند و دستگاه تعلیم و تربیت موفق، دستگاهی است که ریشه در سرزمین، فرهنگ و ملت خویش دارد و شاخه های آن بر جهان گسترده است.
(سخنرانی اصفهان ٩٦/٤/٥)