پرسش و پاسخ

فهرست الفبایی موضوعات:
ا     ت     ح     خ     ر     ز     ش     ص     ط     ع     غ     ق     ل     م     ن     ه     و     پ     ک     گ
پرسش پاسخ موضوع
ترک صله ی رحم به دلیل ترس از افتادن به گناه
به نام خدا حاج آقا ،سلام عليكم برخي از فاميلهاي ما مراعات محرم و نامحرم و يا غيبت و بدگويي از ديگران را نمي كنند، شوهرم مي گويد اگر رفت و آمد نكنيم ما نيز مرتكب گناه قطع رحم مي شويم و صله رحم ترك مي شود. به نظر شما من وظيفه ام چيست؟ مثلا انتظار دارند من نيز مانند اونها در جمع مختلط چادرم را بردارم و حداكثر با مانتو و روسري بنشينم و ميگن تو به شوهر و مرداي ما بدبين هستي؟ ببخشيد باعث زحمت شدم.

باسمه تعالی
سلام علیکم ورحمةالله
صله رحم واجب است ولی قابل در فرض مزبور قابل جمع با معصیت الهی نیست، بله تنها راه صله رحم نیز دید و بازدید نیست و شما می توانید از طریق احوالپرسی تلفنی نیز به این وظیفه عمل کنید. فرمایش های خانم های فامیل نیز درست نیست، در مجالس مختلط و لو فامیلی، اگر محارم نباشند حفظ حجاب و شئون اخلاقی و شرعی واجب است. والله اعلم
خداوند همه ی ما را از وسوسه های شیطانی محفوظ بدارد.

فقهی
صله رحم
صله ی رحم
با سلام و احترام بفرمایید آيا صله ی رحم واجب است؟ اگر حرام و حلال را چندان مراعات نكنند، چطور است؟

باسمه تعالی
سلام علیکم، صله ی رحم امر الهی است، قطع رحم جایز نیست و از گناهان است، ولو ارحام مخصوصا طبقه ی اول و دوم باشند و به صرف عدم رعایت حلال و حرام ساقط نمی شود، بلکه اگر صله رحم تأثیر مثبت بر اصلاح روابط و مراعات حدود الهی داشته باشد، از اهمیت بیشتر برخوردار می شود.
آری، صله رحم در صورت خوف از ابتلاء به حرام و معصیت می تواند به صورت غیر حضوری و ابراز محبت غیر مستقیم باشد. والله اعلم

فقهی
صله رحم