پرسش و پاسخ

فهرست الفبایی موضوعات:
ا     ت     ح     خ     ر     ز     ش     ص     ط     ع     غ     ق     ل     م     ن     ه     و     پ     ک     گ
پرسش پاسخ موضوع
هبه چیست؟
به نام خدا باسلام و احترام لطفا بفرمایید هبه به چه معنایی است ؟ چه زمانی هبه منعقد می شود؟

باسمه تعالی
سلام علیکم

هبه یکی از عقود معین است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به دیگری چه از اقوام و بستگان یا بیگانه می بخشد و به مالکیت او می آورد. واهب برای انجام این عمل حقوقی باید دارای اهلیت باشد. یعنی عاقل و بالغ باشد و با قصد و اراده مال را به دیگری ببخشد و باید خودش مالک آن مال باشد و از مال غیر نمی توان هبه کرد. زمانی هبه منعقد می شود که شخصی که مال به او بخشیده می شود علاوه بر قبول هبه باید مال مورد هبه را به تصرف و قبض در آورد. والله اعلم

فقهی
هبه