پرسش و پاسخ

فهرست الفبایی موضوعات:
ا     ت     ح     خ     ر     ز     ش     ص     ط     ع     غ     ق     ل     م     ن     ه     و     پ     ک     گ
پرسش پاسخ موضوع
وقف
سلام عليكم ،ما هو الوقف ؟ و هل يتحقق الوقف بمجرد النيّة؟ محمد
باسمه تعالی
سلام علیکم ورحمة الله
الوقف: و هو تحبیس الأصل و تسبیل الثمرة.لا یکفی فی تحقق الوقف مجرد النیّة ، بل لا بُدّٓ من انشاء ذلک بمثل:وقفت ، و حبست و نحوه ما ممّا یدلُّعلی المقصود. والله اعلم
فقهی
وقف
اذیت والدین
آيا آزار و اذيت والدين جزو گناهان كبيره است؟ اگر پدر و مادر غير معتقد و يا خلاف كار باشد چطور؟

باسمه تعالی
آزار و اذیت والدین جزو محرمات الهی و از گناهان کبیره است . خداوند متعال در قران کریم چند بار بعد از توحید و بندگی خود نیکی به پدر و مادر را سفارش و تأکید کرده است. در صورتی که پدر و مادر احیانا غیر معتقد باشند دعوت به حق آنان با نرمی و احترام لازم است ، در صورت عدم تغییر با رعایت حقوق آنان عدم اطاعت از آنان واجب می شود . والله اعلم

فقهی
والدین