پرسش و پاسخ

فهرست الفبایی موضوعات:
ا     ت     ح     خ     ر     ز     ش     ص     ط     ع     غ     ق     ل     م     ن     ه     و     پ     ک     گ
پرسش پاسخ موضوع
سوالی در مورد مسائل وابسته به حق نشر

باسمه تعالی
سلام علیکم
با پوزش از تأخیردر پاسخ به پرسشهای شما، نکات ذیل تقدیم می شود:
اولاً: شما لازم است به فتوای مرجع تقلید خود عمل کنید و در صورتی که فتوا نداده اند، احتیاط و یا احتیاط واجب کرده اند می توانید به فتوای الاعلم فالاعلم عمل کنید. چون مقلد هستیدمقلد هستید عمل به احتیاط لازم نیست.
ثانیاً: استفاده از کتابهای درسی به منظور هدف آموزشی و تربیتی با ذکر منابع بدون قصد تجاری و انتفاعی در حد متعارف بلامانع است. (طبق قانون حمایت..... که در حال حاضر معتبر است)

ثالثاً: فرمایش بزرگواری که در برنامه ی تلویزیونی اظهار نظر کرده اند، محترم است اما مبنای عمل در آموزش و پرورش سیاستگذاری های شورای عالی آموزش و پرورش و مراجع قانون گذاری است. اما تشخیص مفید بودن و یا غیر مفید بودن و اظهار نظر کردن، بدون مطالعات کارشناسی و شناختن نیازهای آینده ی کشور وپیشرفت علوم و فنون و تغییر فناوری ها و توسعه ی مرزهای دانش صحیح به نظر نمی رسد.
تلاش معلمان در پیشبرد اهداف عالیه ی نظام تعلیم و تربیت اسلامی که با دلسوزی و رعایت حقوق دانش آموزان انجام وظیفه می کنند، مأجور است ان شاء الله

فقهی
حق نشر
آیا "حیات طیبه" فقط مخصوص دانش آموزان است؟
سلام حضرتعالی بارها هدف نهایی از اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را رسیدن به مرحله "حیات طیبه" انسان عنوان نمودید حال این موضوع مطرح می شود که آیا این حیات طیبه فقط مخصوص دانش آموزان است و خانواده آموزش و پرورش (معلمان، کارکنان، مدیران و سایر بستگان) را شامل نمی شود چون حرمت امام زاده با متولی امام زاده است آیا خود ما نیز نباید جهت رسیدن به این مرحله کوشا و مشتاق باشیم و انتظار ما فقط از بقیه نباشد و از خود مجموعه شروع کنیم ؟
باسمه تعالی
دستیابی به حیات طیبه از اهداف تربیتی نظام تربیتی و آموزشی اسلام است. ب راین اساس دراسناد تحولی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی فراهم آوردن بسترهای لازم برای دستیابی دانش آموزان به مراتبی از حیات طیبه جزو وظائف دستگاه تعلیم و تربیت شناخته شده است. اما داشتن حیات طیبه (زندگی شایسته و بایسته آحاد بشری) جزو تکالیف و حقوق انسانهاست . قران کریم تحقق آن را در گرو ایمان به خدا و اجابت دعوت حیات بخش پیامبر خدا صلی الله علی و آله و عمل صالح می داند که برای هر زن و مردی ممکن است.
البته کسانی که خود را در مقام مربی و معلمی می بینند باید در تعلیم وتأدیب نفس خود ، مقدم بر دیگران باشند. والله اعلم
فقهی
حیات طیبه
ملاک طهارت مولد و حلال زاده بودن چیست؟
در بسياري از مناصب و مسؤوليت هاي ديني مانند مرجعيت ، قضاوت ،امامت جمعه و جماعت حلال زاده بودن شرط است. ملاك شناسايي طهارت مولد و حلال زاده بودن چيست؟

بسمه تعالی
همه ی انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان حلال زاده اند ،مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. والله اعلم

فقهی
حلال زادگی