امر به معروف و نظارت عمومی موجب پیشرفت و تعالی است

نور خبر: دکتر محمدیان امام مسجد نور با بیان روایتی از فاطمه ی زهرا سلام الله علیها اظهار کرد: امر به معروف و نظارت عمومی موجب اصلاح و تأمین مصالح عمومی می شود و نسبت به هر نوع انحراف و قانون گریزی هشدار می دهد.

وی ادامه داد: اگر نقدها مشفقانه و ناصحانه انجام پذیرد و در نقدها شائبه ی انتقام جویی و یا مقابله ی منفی راه نیابد حتما مسیر تعالی و ترقی و پیشرفت عمومی هموار می شود.
استاد محمدیان یادآور شد، حضرت فاطمه ی زهرا سلام الله علیها در گام اول برای مقابله با انحراف دست به روشنگری زد و همگان را به پیروی از وصایای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فراخواند و با بیان فلسفه ی احکام و شرایع دینی از فلسفه ی عملی و عینی احکام الهی که همان حکومت دینی است رونمایی کرد.
صدیقه کبری سلام الله علیها با پیش بینی آینده ی انحراف و غصب حکومت، پیامدهای تأسف بار آن را بیان کرد و افکار عمومی آن زمان یعنی مهاجران و انصار را به بازگشت به سرچشمه ی زلال حاکمیت اسلامی دعوت کرد.
امام مسجد نور، گوشه گیری و کنار کشیدن از صحنه ی مشارکت اجتماعی و عدم توجه به پیامد تصمیمات عمومی و عدم ایفاء نقش سازنده را موجب سیر قهقرایی و رجعت به دوره ی جاهلی دانست. در حالی که حضور سازنده و نظارت عمومی، از کاستی ها و کمبودها خواهد کاست و از مصالح عمومی صیانت خواهد کرد.

منبع خبر:

تاریخ خبر: 
چهارشنبه, 11 بهمن, 1396

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
1 + 0 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.