در مواجهه با تکنولوژی‌های جدید اصل بر مصون سازی است

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: مهمترین اصل حاکم بر خانواده و مدرسه به عنوان دو رکن اساسی تربیتی در مواجهه با تکنولوژی های جدید باید اصل مصون سازی باشد، نه محدودیت آفرینی.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان درخصوص استفاده از فضای مجازی برای دانش آموزان ، اظهار کرد: باتوجه به دسترسی آسان و نسبتا کم هزینه حضور شبکه های اجتماعی و حضور در فضای مجازی در جوامع امری اجتناب ناپذیر است ، اکنون اغلب مردم حداقل عضو یک شبکه اجتماعی هستند و دانش آموزان و معلمان نیز به عنوان جمعی از شهروندان در محیط خارج از مدرسه به این فضاهای مجازی دسترسی دارند.

وی تصریح کرد: باید ضمن پذیرش و بررسی هرچه بیشتر سامان دهی شود ، به این معنا که فرهنگ مواجهه هوشمندانه و دقیق با شبکه اجتماعی «مجازی» را در داخل شبکه اجتماعی«واقعی» به وجود آوریم.

محمدیان با بیان اینکه اغلب معلمان در گروه های علمی – درسی که به صورت خود جوش به وجودآمده، عضو هستند، خاطرنشان کرد: معلمان باتوجه به اینکه دانش کافی در زمینه در این شبکه ها را دارند، جای نگرانی چندانی در بین معلمان نیست ، لیکن باید مراقبت بود که حضور افراد با گرایش های خاص در گروه های علمی – درسی باعث ایجاد مشکل برای نظام آموزشی و کاهش انگیزه معلمان نشود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادامه داد: اگر استفاده از فضای مجازی برنامه ریزی شده و تحت کنترل باشد ، موجب سرعت بخشیدن به انجام امور و کاهش هزینه ها و افزایش مشارکت ها می شود، از جمله اقدامات مبارکی که در این فضا اتفاق افتاده، قرارگرفتن محتوای کتاب های درسی جدیدالتألیف بر روی سایت و شبکه به منظور آگاهی و اعتبارسنجی این کتاب ها توسط تعداد زیادی از معلمان می باشد که با نظارت مستقیم این سازمان انجام پذیرفته است.

وی گفت: درخصوص استفاده دانش آموزان از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نیاز است که توسط اولیا و کارشناسان آموزشی دانش آموزان در محیط اجتماعی واقعی به درجه ای از رشد و بلوغ فکری ، رفتاری و معرفتی برسند که بدانند روش مناسب حضور در این شبکه ها وفضای مجازی چگونه است، البته آموزش وپرورش در تلاش است با افزایش تولید محتوای الکترونیکی مناسب، فضای مجازی پاکی را برای حضور دانش آموزان ایجاد کند.

منبع خبر:

کلیدواژه:

تاریخ خبر: 
سه شنبه, 1 تير, 1395

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
11 + 1 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.