روز خبرنگار

تبریک به مناسبت روز خبرنگار

به نام خداوند واقع نگار

هفدهم مردادماه فرصتی است برای سپاس و تقدیر از کسانی که با عنوان خبرنگار، چشم ها و گوش ها را از بی خبری می رهانند و با گردش اطلاعات صحیح و سریع، دیگران را برای اتخاذ تصمیم به موقع و مبتنی بر واقعیت مدد می رسانند.

شهید صارمی نماد یک خبرنگار متعهد است

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، شهید صارمی را نماد یک خبرنگار متعهد توصیف کرد که تا پای جان به قداست قلم و تعهدش وفادار ماند.

تاریخ خبر: 
شنبه, 17 مرداد, 1394

پاسداشت روز خبرنگار

17 مرداد ماه در تقویم ملی کشورمان با توجه به سالروز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی به دست گروهک متحجر طالبان در افغانستان، به عنوان روز خبرنگار نامیده شده است.

تبریک به بهانه ی روز خبرنگار

به نام خداوند جان آفرین       حکیم سخن بر زبان آفرین
آگاه سازی و اطلاع رسانی یکی از مسؤولیت های خطیر در زندگی اجتماعی بشر به ویژه در روزگار معاصر است. این مسؤولیت ، برخاسته از گرایش فطری إنسان در جواب یک نیاز فطری است. گرایش و نیاز جستجو گری و کنجکاوی برای کشف حقیقت و دانستن بیشتر.

Subscribe to RSS - روز خبرنگار