تبریک به بهانه ی روز خبرنگار

به نام خداوند جان آفرین
                         حکیم سخن بر زبان آفرین
آگاه سازی و اطلاع رسانی یکی از مسؤولیت های خطیر در زندگی اجتماعی بشر به ویژه در روزگار معاصر است. این مسؤولیت ، برخاسته از گرایش فطری إنسان در جواب یک نیاز فطری است. گرایش و نیاز جستجو گری و کنجکاوی برای کشف حقیقت و دانستن بیشتر.
گرایش ها ، نیازها و رفتارهای فطری در إنسان از آغاز تا به انجام تاریخ حیات بشری وجود داشته و خواهد داشت. همانند زیبا گرایی، کمال جویی، خداگرایی و میل به جاودانگی و خلود .و صد البته پاسخ این گرایش ها و نیازها در بین آحاد بشری همیشه صحیح و بهنگام و به واقع نبوده است .گاه آحاد أفراد انسانی خود و یا دیگران با پاسخهای ناروا و ناصحیح و یا انحرافی به گرایش های فطری خود پاسخ داده اند.مثل بت پرستی و .... در برابر نیاز خداگرایی، یا شهرت طلبی و نام جویی در پاسخ به علاقه و تمایل جاودانگی .
میل به شناخت واقعیت های بیرونی و کنجکاوی و پرسش گری از اتفاق های روز مره ی زندگی که ساختار و سازمان اجتماعی و حتى ساحت زیست فردی آحاد مردم را تحت تأثیر خود قرار می دهد، همیشه مورد توجه بوده است. شاید گزارش هایی که آحاد انسانی در ساده ترین شکل در روزگاران گذشته به خود دیده است، نشانه هایی از این واقعیت باشد، نقل قولها ، خبرآوری ها و خبر چینی ها و شایعه ها و گمانه زنی ها و در شکل کمال یافته در دوره های تمدنی مانند ظهور طبقه ی مخبران و وقائع نگاران و امروزه دستگاه های عریض و طویل آژانس های خبری و رسانه های جمعی در گونه های مختلف خود برای پاسخ گویی به این گرایش فطری دانستن بشری است.
با توجه به این که با گسترش جوامع بشری، تقسیم کار بر حسب تخصصهای مورد نیاز اجتماعی، فراوان بوده است،خبر و اطلاع رسانی نیز به صورت یک تخصص و حرفه ی ضروری در آمده است.
البته امروز نیز علیرغم پیچیدگی دستگاه ها و نهاد های اطلاع رسانی باز هم نقش نیروی انسانی متخصص و متعهد به مسؤولیت های حرفه ای بی بدیل است و چنین شخصی با داشتن گونه های حرفه ای متنوع ومختلف در نهادهای اطلاع رسانی با عنوان خبرنگار شناخته می شود.
خبرنگار إنسان صاحب صلاحیت حرفه ای است که برای کسب خبر وأشاعه ی آن با جسارت و شجاعت در عرصه های مختلف حیات جمعی بشر وارد می شود و آنچه را که حس أولیه أفراد جامعه نمی تواند کسب و دریافت کند،با نکته سنجی و تیز بینی آنها را می بیند و می شنود و با قلم و بیانی شفاف و روشنگر وصریح آمیخته با صداقت به دیگران منعکس می نماید.
گزارش هایی از صحنه های خطر مانند جنگ و حوادث طبیعی و عرصه های مخاطره آمیز همانند تظاهرات خیابانی و راه پیمایی و اعتراضات خیابانی، پشت پرده ی بند وبست های قدرتهای فاسد و مافیا های زر وزور و یا انعکاس دستاوردهای پیشرفت های علمی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که امید ونشاط را در جامعه می پراکند، همه وهمه از آثار وجودی أصحاب خبر است.
روز هفدهم مرداد ماه که در تقویم کشور ما " روز خبرنگار" نامیده شده است، شایسته ی بزرگداشت و تجلیل از تلاشهای صادقانه ی فعالان این عرصه است.اینجانب صمیمانه این روز را به تمام همکاران خبر نگار و أصحاب خبر در رسانه های مختلف خبری تبریک می گویم.و برایشان بهترین ها را در روزگار در پیش رو آرزو می کنم.
امید آنکه در أمر اشاعه ی دانایی و اطلاع رسانی مسؤولانه و بسط و توسعه ی نظارت همگانی در جهت گسترش خوبی ها و نیکی ها و جلو گیری از ترویج گژی و زشتی ها و بازتاب خواست و اراده ی همگانی در راستای مصالح ملی موفق باشند.

هفدهم مرداد ماه ١٣٩٢. محی الدین بهرام محمدیان

کلیدواژه:

نظرات

یاد شهید صارمی و همه شهیدان خبر نگار که در مسیر آگاه سازی مردم جان باخته اند گرامی باد

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
15 + 1 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.