استاد مطهری

قلم های عالمانی همچون آیت الله مصباح یزدی، مجاهد پرور و شهید پرور است.

نور خبر: آیت الله محمدیان در دیدار با جمعی از اعضای بسیج دانشجویی: قلم های عالمانی همچون آیت الله مصباح یزدی، مجاهد پرور و شهید پرور است.

تاریخ خبر: 
سه شنبه, 16 دى, 1399

اندیشه و دیده بانی*

فرهنگ، مشخصۀ اساسی هرملت و جمعیتی است، اقوام و ملل با فرهنگ حاکم برآنها از دیگران ممتاز و متمایز می شوند. سابقۀ یک ملت را به تعالی و یا انحطاط فرهنگی می شناسند. فرهنگ گاه جهت متعالی و تکاملی دارد و گاه سیر انحطاطی و قهقرایی ، اما هرکدام از این دو جهت برای خود ویژگی هایی دارند که با تأمل در رفتار و گفتار و پندار آن قوم یا ملت تظاهر می یابد.

آثار شهید مطهری باید بازخوانی، بازفهمی و بازآفرینی شود

خبرگزاری فارس: رئیس سازمان پژوهش و برنامه آموزشی با بیان اینکه کار فرهنگی خوب، کاری است که تولید فکر کند، گفت: آثار شهید مطهری باید بازخوانی، بازفهمی و بازآفرینی شود.

تاریخ خبر: 
سه شنبه, 9 ارديبهشت, 1393

استاد مطهری مؤسس شعبه ای از حوزه در دانشگاه

اشاره
دکتر محی الدین بهرام محمدیان، در گفتگو با ماهنامه فرهنگی، تحلیلی سوره صرفنظر از مرور خاطرۀ یکی، دو دیدار حضوری با استاد مطهری، بیشتر به تحلیل شخصیت قوی ایشان پرداخت. دکتر محمدیان در گفتگوی پیشرو به خوبی مفهوم عالِم به زمان را شکافته و ویژگیهای چنین علمایی را به شیوه علمی با شخصیت مطهری منطبق دانسته است. «ماهنامه فرهنگی، تحلیلی سوره پاییز 1388»
Subscribe to RSS - استاد مطهری