رهنمودهای رهبری و سیاست‌های نظام همیشه حاکم بر برنامه درسی است

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های نظام همیشه در کتب درسی ورود دارند اما ممکن است در جایی این موضوع مشخص‌تر باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محی الدین بهرام محمدیان، در خصوص ورود رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی به کتب درسی بر چه مبنایی است، گفت: رهنمود و سیاست‌های نظام همیشه حاکم بر برنامه درسی است.

وی با بیان این که ما بر اساس چند محور در سازمان پژوهش تولید برنامه می‌کنیم، افزود: نیاز فردی، خانوادگی، اجتماعی، نظر صاحب نظران و سیاست‌های نظام از جمله این محورها هستند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی عنوان کرد: محتوای کتب درسی در شورا به برنامه درسی تبدیل شده و به مولفان ارائه می‌شود.

وی گفت: رهنمودهای رهبری و سیاست های نظام همیشه در کتب درسی ورود دارند اما ممکن است در جایی این موضوع مشخص‌تر باشد مانند شعار همدلی و همزبانی که همیشه در آموزش و پرورش است.

منبع خبر:

تاریخ خبر: 
دوشنبه, 2 شهريور, 1394

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
5 + 2 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.