خدایا آیة الله را برای ما نگه دار!

بسم الله الرحمن الرحیم
"فَضْلُ الْعالِمِ علَی الْعابِدِ کَفضلِ الشّمْسِ علی سٰائرِ الْکواکِبِ ـــ برتری عالم بر عابد همانند برتری خورشید بر سائر ستارگان است ."

امسال سحرهای رمضان ، صفحه ی سیمای ما محروم از صدای دلنشین و تصویر نورانی و روحانی مربی و معلم اخلاق ماست. آیة الله یک ماه است که در خلوت خود با خدا ، بریده از این عالم نفس می کشد. چشم از ما بسته ولی قلبش برای ما می تپد. نمی دانم شاید دعا های مؤمنان و شاگردان و دوستدارانش با اشتیاق آسمانی ها به دیدن و بردنش بازو در بازو انداخته اند. گاه عروج آسمانی اش بر ذهنم هجوم می آورد ولی هرگز دلم برای رفتنِ پیرِ خبرگانمان، بعد از سالها مبارزه و جهاد و تحقیق و تبلیغ و خدمت برای آرامش در عالَم باقی، رضا نمی دهد و برای همین است که در هر نوبت دعای رمضانیه ی " اللَّهُمَّ ادخِلْ علیٰ اهلِ القُبُور السّرور" چون به فراز "اللَّهُمَّ اشْفِ کُلّ مریض" می رسم ، پیش از همه، چهره ی نورانی و صمیمی با آن تبسم خدایی در برابرم ظاهر می شود.
از درگاه خداوندی که جهان به قدرت و به اشاره ی او می گردد و می چرخد، باران و گل او می گرید و می خندد و زمین و زمان در قبضه ی اراده ی اوست با تضرع و اشک درخواست می کنیم که چراغ وجود او را برای روشنای زندگیِ ما ،بر تابش چلچراغ آسمانی ها ترجیح دهد و آیة الله را برای ما نگه دارد و ردایِ سلامتِ کامل و شفای عاجل بر قامتِ آن عالم عامل و فقیه مکتب امام صادق علیه السلام، حضرت آیة الله مهدوی کنی، بپوشاند. آمین یا ربّ العالمین

پنجم رمضان المبارک ١٤٣٥ تهران
محی الدین محمدیان

نظرات

بار پروردگارا به حق این رمضان همه بیماران راشفا عنایت کن و بار الها یاور رهبر ما را نگه دار. آمین آمین یا رب العالمین

آیة الله مهدوی کنی مرد علم و عمل و خدمت و مدافع حریم ولایت و رهبری هستند ،ایشان همیشه ناصح دلسوز مردم به ویژه سیاستمداران برای حفظ وحدت و یکپارچگی ملت بوده اند . خداوند به ایشان شفای عاجل مرحمت فرماید و دل دوستداران انقلاب را شادمان سازد.

آیةالله مهدوی کنی مرد خداست، شبهای رمضان جای مناجات ایشان خالی است. خدایا چشم به راه أحیاء شب قدر او در جامعة الصادق علیه السلام هستیم ، ای خدای مهربان دعای ما را مستجاب بفرما.

استاد محمدیان ازشما به خاطر این یادآوری به سهم خودم تشکر می کنم و از درگاه خداوند برای تمام بیماران به ویژه برای حضرت آیةالله مهدوی شفای عاجل و سلامت و عافیت مسألت می نمایم و از خداوند متعال سلامت وعزت و نفوذ کلام برای روحانیت متعهد وعلماء دین درخواست میکنم. چرا که علماء ربانی وارثان أنبیاء الهی در میان ما هستند. انشاالله خداوند سایه ی شما مراجع عظام تقلید وخصوصا سایه ی بلند پایه ی رهبری را برسر ما مستدام بدارد.

دعا کنید مؤمنین ،دعا کنید . دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکند ، خبر های خوبی از پزشکان معالج میرسد ،همه حکایت از این دارد که انشاالله دعاها به هدف اجابت می رسد.

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
4 + 14 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.