تزکیه

تزکیه نفوس پیراستن رذایل از وجود انسان و آراستن او به گوهر کمال انسانی و به تعبیری به فعلیت رساندن قوای درونی و فطری انسان و تعدیل غرایز او برای تحقق حیات معقول و طیبه است.(یادداشتها بر داشتها صفحه 17)

نظر دهید

5 + 14 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.