مدرسه‌ی فقهی

مراسم بزرگداشت ایام شهادت امام صادق علیه السلام

نور خبر: امام صادق علیه السلام، در دست گرفتن حکومت را به تنهایی کافی نمی دانست بلکه آن حضرت معتقد بود مادام حکومت از طرف پایگاه های آگاه مردمی، پشتیبانی نشود، برنامه ی تحول و اصلاحات اسلامی محقق نمی گردد.
تاریخ خبر: 
شنبه, 17 مرداد, 1394
Subscribe to RSS - مدرسه‌ی فقهی